Korupcja w urzędach państwowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korupcja w urzędach państwowych- opracowanie - strona 1 Korupcja w urzędach państwowych- opracowanie - strona 2 Korupcja w urzędach państwowych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Instrumenty organizacyjno-prawne zmniejszające korupcję w urzędach.
Zgodnie z ostatnimi danymi Transparency International w Polsce w życiu społecznym i gospodarczym nasila się przekupstwo i korupcja. Coraz więcej przedsiębiorców posługuje się przekupstwem jako metodą załatwiania interesów. Według opublikowanego przez tę międzynarodową organizację antykorupcyjną tzw. wskaźnika korupcji obserwowanej (WKO), Polska znalazła się na 44 miejscu wśród 99 ocenianych krajów. Mniejszą skalę korupcji stwierdzono w takich krajach jak : Słowenia, Estonia, Węgry czy Czechy. Negatywne doświadczenia związane z pracą urzędników różnych szczebli administracji, a także funkcjonowaniem instytucji publicznych (np. takich jak służba zdrowia czy policja), nieobce są nie tylko przedsiębiorcom, ale także zwykłym obywatelom. Zdaniem większości badanych wielu urzędników państwowych czerpie korzyści z pełnionych funkcji publicznych. W ciągu ostatnich lat odsetek osób negatywnie oceniających uczciwość dużej części urzędników państwowych systematycznie rośnie, maleje natomiast odsetek sądzących, że czerpanie nieuzasadnionych korzyści z zajmowanego stanowiska spotyka się wśród urzędników państwowych jedynie sporadycznie. Ankietowani również uważają, iż najczęstszym wynaturzeniem życia publicznego jest nepotyzm i kumoterstwo czyli praktyki wykorzystywania pełnionych funkcji publicznych do obsadzania stanowisk swoimi znajomymi lub krewnymi. Rzadziej wskazanymi dziedzinami życia społecznego, w których mamy do czynienia z łapówkarstwem są : szkolnictwo, przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, handel, usługi. Badania Banku Światowego wskazały na istnienie korupcji w sądach. Bank wskazuje na ślamazarność sądów : „godziny pracy sędziów są krótkie, często od 10 do 13, trzy razy w tygodniu”. Wielu rozmówców BŚ mówiło, że korzystny wyrok można sobie w Polsce kupić za pośrednictwem prawników. Nierzadko ze względu na przewlekłość postępowania sądowego przedsiębiorcy w ogóle rezygnują z dochodzenia swoich praw przed trybunałem. Jeśli już dochodzą, to zdarza się, że skazany, zanim zapadnie wyrok, zdąży pozbyć się majątku, z którego miałby zapłacić orzeczona karę. Zdarza się, że aby uzyskać dostęp do dokumentów, które są jawne, trzeba przekupić pracownika sądu. Podobnie jest w rejestrach hipotetycznych. W niektórych na wpis do hipoteki czeka się nawet dwa lata. Prawnicy pobierają gratyfikację za szybsze załatwienie sprawy. W praktyce funkcjonują dwie listy oczekujących na wpis specjalna i zwykła. Analizując powyższe badania oraz poprzez obserwację życia codziennego wyłania się nam obraz wielkiej skorumpowanej rzeczywistości. A więc co robić aby naprawić ową rzeczywistość? Antoni Kamiński, szef polskiego oddziału Transparency International proponuje wdrożenie w życie „ustawy czyszczącej”, która dostosuje różne przepisy do planu systemowego zwalczania łapownictwa. Budowę „wysp czystości” w departamentach koncesyjnych MSWiA i poparcie projektu poselskiej ustawy AWS przewidującej powołanie nowej służby specjalnej do walki z korupcja zapowiedział Marek Biernacki. Według słów Janusza Michalskiego : „jakie powinny powstawać warunki ograniczające wzrost korupcji? Po pierwsze państwo powinno być praworządne i konsekwentnie egzekwować przestrzeganie prawa. Wymiar sprawiedliwości w Polsce przeżywa kryzys. W świetle narastającej przestępczości o znacznej szkodliwości brak jest ścigania wszelkich objawów korupcji z należytą determinacją. Po wtóre działalność gospodarcza i finanse publiczne powinny być w maksymalnym stopniu jawne dla społeczeństwa. Dotyczy to w szczególności finansowania partii politycznych oraz powiązań finansowych biznesu i polityki. Po trzecie, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w instytucjach publicznych powinny być godziwe, adekwatne do obowiązków i odpowiedzialności oraz zniechęcające do przyjmowania łapówek. Wreszcie po czwarte, fundamentalne zasady uczciwości powinny być konsekwentnie przekazywane na wszystkich etapach wychowania i kształtowania systemów wartości dzieci i młodzieży. Począwszy od rodzin, poprzez Kościół, szkoły, uczelnie, środowisko zawodowe i media.” (artykuł „Skorumpowana gospodarka)


(…)

… Kościół, szkoły, uczelnie, środowisko zawodowe i media.” (artykuł „Skorumpowana gospodarka)
Zwalczanie korupcji jest tematem szeroko poruszanym przez posłów. Swoje zaangażowanie w sprawę antykorupcyjną okazał poseł UW Jan Lityński, którego zdaniem w zwalczaniu korupcji pomoże powołanie Komisji Sejmowej d\s Etyki Poselskiej.mówi on : „niewątpliwie jest to krok w przód, lecz dalece jeszcze niewystarczający…
… roku ustala ograniczenia w prowadzeniu przez osoby publiczne działalności gospodarczej oraz wprowadza ograniczenia dotyczące zatrudnienia tychże osób u przedsiębiorców. Niezastosowanie się do tych ograniczeń może być ukarane grzywną lub aresztem. Zapis ten uwzględniony jest w art.15 wyżej wymienionej ustawy. Zapis ten zapobiega konfliktowi interesów jaki mógłby wystąpić w przypadku prowadzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz