Dr Tomasz Sapeta

note /search

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
Pobrań: 2597
Wyświetleń: 4592

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji WYKŁAD 2009/2010 dr Tomasz Sapeta sapetat@ae.krakow.pl Wykład 1 (7-10-2009) A. Poczowski „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, PWE, Warszawa 2007 M. Armstrong „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, OE, Kraków 2005 „Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie kap...

Zarządzanie kapitałem ludzkim wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 5551

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji Dr Tomasz Sapeta - mail: tomasz.sapeta@uek.krakow.pl Egzamin - test jednokrotnego wyboru (pytania wyświetlane na rzutniku), terminy: 27.01.2010 r.; 01.02.2010 r. Literatura: A. Poczowski, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, PWE, Warszawa 2007; M. A...

Derekrutacja - opis procesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 910
Wyświetleń: 4704

Derekrutacja Derekrutacja - proces zmniejszania zatrudnienia na określonych stanowiskach pracy w organizacji, niezależnie od przyczyn wywołujących ten proces.   Przyczyny derekrutacji : Z inicjatywy pracownika (odejścia dobrowolne) Z inicjatywy pracodawcy Negatywne (efekty pracy) Neutralne (o...

Funkcja personalna (kadrowa)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 1365
Wyświetleń: 8428

Funkcja personalna/kadrowa (XIX-XXw.) - całokształt działań związanych z funkcjonowaniem ludzi w organizacji obejmujących czynności o charakterze wykonawczym i regulacyjnym.     Modele funkcji personalnej   Model tradycyjny 1920 Podział pracy, produktywność, kontrola pracowników, motywowan...

Planowanie w obszarze funkcji personalnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1358

Planowanie w obszarze funkcji personalnej   Planowanie - proces informacyjno-decyzyjny polegający na pozyskiwaniu, przetwarzaniu, gromadzeniu i zestawianiu w odpowiednich układach informacji o działalności organizacji i zasobach ludzkich.   Planowanie w obszarze funkcji personalnej oznacza przew...

Proces zatrudniania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1638

Proces zatrudniania   Rekrutacja - proces zapewniający organizacji pracowników w wymiarze ilościowym, jakościowym, czasowym, przestrzennym realizowany w odniesieniu do planu zatrudnienia Nabór Dobór Adaptacja   Potrzeba zatrudnienia nowej osoby może wynikać z: Dywersyfikacji działalności org...

Systemy okresowych ocen pracowniczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2121

Systemy okresowych ocen pracowniczych   Ocena - wyrażony ustnie lub pisemnej osąd wartościujący o kimś lub o czymś   Ocenianie - wyrażony ustnie lub pisemnie pogląd wartościujący cechy osobowe, zachowania (kompetencje) oraz efekty pracy zatrudnionych pracowników   Obiekt oceny - nie pracownik ...

Wnętrze organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2359

Wnętrze organizacji Kultura organizacyjna Kultura organizacyjna - zbiór założeń, wartości, norm, które zostały wypracowane, odkryte lub stworzone przez społeczność danej organizacji w toku jej rozwoju i które manifestują się w określonych zachowaniach jej członków.   Artefakty - widzialne, ale t...

Podstawy organizacji i zarządzania - Model Leavitta WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 13580

Z notatki można się również dowiedzieć co zawdzięczamy osobom takim jak: Leavitt, Zieleniewski czy Ackoff. Podstawy organizacji i zarządzania     str. 1  Model Leavitta    Poniżej model Leavitta zaczerpnięty z książki Podstawy zarządzania:          W modelu tym:  1.   Ludzie to:  ○ Wiedza ○ Wyksz...

Podstawy organizacji i zarządzania - Model 7s otoczenie organizacji W...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 735
Wyświetleń: 5698

Podstawy organizacji i zarzadzania    str. 1 Model organizacji 7S       Od angielskich nazw stategy, structure, system, style, staff, skills i super-ordinate goals.    W modelu tym:  •   Strategia - koncepcje funkcjonowania organizacji w długim okresie •   Systemy - formalne procedury •   Styl - o...