Zarządzanie kapitałem ludzkim wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 5551
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie kapitałem ludzkim wykłady - strona 1 Zarządzanie kapitałem ludzkim wykłady - strona 2 Zarządzanie kapitałem ludzkim wykłady - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji Dr Tomasz Sapeta - mail: tomasz.sapeta@uek.krakow.pl
Egzamin - test jednokrotnego wyboru (pytania wyświetlane na rzutniku), terminy:
27.01.2010 r.;
01.02.2010 r.
Literatura:
A. Poczowski, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, PWE, Warszawa 2007;
M. Armstrong, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, OE, Kraków 2005;
„ Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie kapitału ludzkiego organizacji”, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa 2007.
Wykład 1 - 7.10.2009 Geneza zarządzania zasobami ludzkimi Prehistoria - problem przywództwa, pierwszy podział pracy. Starożytność: Sokrates - pierwsze oględne informacje o zarządzaniu, władzy; Egipt - piramidy (budowane przez 30 - 40 lat - niewolnicy, nadzór, itd.) ; Chiny - wojny ( problem władzy i przywództwa) . Odrodzenie - Michał Anioł - jako pierwszy rejestrował w swoich księgach pracowników, szkolił ich. Wiek XVIII/XIX - Robert Owen - ci, którzy pracują lepiej powinni dostawać lepsze wynagrodzenie. Pojawiają się różne szkoły - naczelnym problemem, którym się zajmowały był problem motywacji pracowników. Etapy rozwoju funkcji personalnej: Czasy prehistoryczne Poglądy Roberta Owen'a Szkoła naukowego zarządzania Klasyczna szkoła zarządzania (Taylor) Szkoła stosunków międzyludzkich Szkoła behawioralna Utrwalone modele w zarządzaniu personelem: model tradycyjny (1920 rok) - podział pracy, produktywność, kontrola pracowników, motywowanie finansowe, dyscyplina, model mechanistyczny; model stosunków międzyludzkich (1930 rok) - potrzeby przynależności, uznanie, partycypacja w zarządzaniu, zadowolenie z pracy. model zasobów ludzkich (1940/50) - kreatywność, odpowiedzialność, samokontrola, rozwój organizacji i personelu. Dalsze trendy rozwojowe : biurokratyzacja (lata 50) - administrowanie dokumentacją osobistą; i nstytucjonalizacja (lata 60) - centralizacja i specjalizacja w zakresie spraw personalnych; humanizacja (lata 70) - poprawa warunków pracy i stosunków społecznych; e konomizacja (lata 80) - racjonalizacja pracy, uelastycznienie zatrudnienia, odbiurokratyzowanie funkcji personalnej; p rzedsiębiorczość wewnętrzna i zewnętrzna - postawy przedsiębiorcze, współdecydowanie, współdziałanie, współodpowiedzialność, zmniejszenie roli pracowników w organizacji, proces prywatyzacji i restrukturyzacji (15 % akcji dla pracowników); ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz