Ocenianie pracowników

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocenianie pracowników - strona 1 Ocenianie pracowników - strona 2 Ocenianie pracowników - strona 3

Fragment notatki:

Ocenianie Pracowników
Ocena pracownika to osąd o jego zachowaniu, postawach, cechach osobowości, efektach pracy wyrażony w formie ustnej lub pisemnej.
Cele oceniania:
Organizacyjne - zatrudnienie, ustalanie potrzeb szkoleniowych, motywowaniem ustalanie podstaw do różnicowania płac, planowanie kariery zawodowej, przeniesieniu pracownika wewnątrz organizacji, informowanie pracownika, zwolnienia pracownika
Informacyjny - dostarczenie menadżerom danych o tym jak pracują ich podwładni, a pracownikom o ich mocnych i słabych stronach.
Motywacyjny - dostarczanie pracownikom informacji zwrotnej która powinna ich motywować do rozwoju osobistego i doskonalenia efektywności ich pracy.
Klasyfikacja koncepcji oceniania pracowników
Ocenianie według cech - osobowość pracownika, takie cechy które są ważne dla firmy (Testy psychologiczne)
Ocena według czynności - na ile zachowania obserwowane w pracy odpowiadają ustalonym normom, treść pracy
Ocena według wyników -ocenianie pracowników poprzez rezultaty czynności, pracownik jest oceniany na podstawie z góry określonego celu
Ocena zintegrowana - metoda 360°- systematyczne zbierani informacji na temat efektów uzyskiwanych przez daną osobę na podstawie informacji udzielanych przez rożne grupy interesów. Oceniają klienci, przełożeni, podwładni, współpracownicy, samoocen. 1 2 3 4 5 Cechy systemu ocen pracowniczych
Jasno określone cele, którym ma służyć
Odpowiednio dobrane kryteria (elastyczne, jednolite, konkretne)
Uwzględnienie specyfikacji danej organizacji
Powszechność - powinien obejmować wszystkich członków organizacji
Okresowość - powinien być cykliczny i powtarzalny w określonych terminach
Jawność - powinien być znani i akceptowany w organizacji
Składowe systemu ocen pracowników
Podsystem ocen dla potrzeb kandydatów i doboru ludzi do stanowisk
Podsystem ocen dla wsparcia systemu wynagradzania
Podsystem ocen dla potrzeb rozwoju zawodowego i systemu awansowania
Fazy wdrażania systemu ocen
Projektowanie systemu ocen, obejmuje określenie
Celów oceniania
Zasad oceniania
Podmiotów oceniających i ocenianych
Kryteriów ocen
Metody i narzędzi ocen
Procedury ocen
Wdrażanie systemu ocen obejmuje
Przygotowanie psychologiczne podmiotów oceniających i ocenianych
Przygotowanie organizacyjne


(…)

… osobowościowe( zdolność do pracy w zespole, asertywność, odporność na stres, poczcie prawa)
Prawidłowo zaprojektowany i wdrożony system ocen powinien umożliwić:
Organizacji
Zwiększenie efektywności pracy poszczególnych pracowników
Doskonalenie racjonalności przeniesień pracowników
Tworzenie nowych zespołów zadaniowych
Wyłanianie najlepszych pracowników i tworzenie dla nich ścieżek karier zawodowych
Typowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz