Istota i cechy oceny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i cechy oceny - strona 1 Istota i cechy oceny - strona 2 Istota i cechy oceny - strona 3

Fragment notatki:

Czubasiewicz. Notatka składa się z 12 stron.
Istota i cechy oceny Ocenianie ma powszechny charakter Nie da się go wyeliminować z naszego życia Niezależnie od naszej woli i świadomości jesteśmy poddawani ocenie i sami oceniamy otaczające nas osoby, sytuacje procesy, rzeczy Problemem jest zatem nie samo ocenianie, lecz ucywilizowanie tego procesu Cechy ocen: Są sadem wartościującym Występują powszechnie i maja powszechny charakter Silny jest ich związek z poznaniem - pozwalają poznawać świat i wykorzystywać tę wiedzę do kształtowania naszego zachowania Są źródłem wiedzy o nas samych o tym jak jesteśmy postrzegani jak wypadamy na tle innych Mają utylitarny charakter a więc wymagają uzasadnienia, zestawienia z punktem odniesienia Są ściśle związane z emocjami, mają swoje źródło w emocjach, wywołują emocje Samoistnie nie są ani prawdziwe ani fałszywe decydują o tym warunki oceny i intencje oceniającego Warunkiem ucywilizowania oceny jest: Świadome (uświadomione) i celowe uczestnictwo w procesie oceniania zarówno ocenianego jak i oceniającego Kojarzenie sytuacji oceny, czyli tych w których występuje oceniający lub poddany ocenie Uświadomienie celów i kryteriów oceny Racjonalne a nie emocjonalne wykorzystywanie wyników oceny Istota i cechy oceny Pozwala poznawać świat Wpływa na kształtowanie naszych zachowań Jest źródłem wiedzy o nas samych (jak jesteśmy postrzegani) Jest ściśle związana z emocjami Ma utylitarny charakter (ma służyć określonym celom i wymaga uzasadnienia) Łączy w sobie prawdę i fałsz (jej wiarygodność zależy od punktu odniesienia, nastawienia) Formy oceny pracowników Ocena bieżąca - Dokonywana jest w trakcie codziennej współpracy przełożonego i podwładnego Zwykle ocena ta ma charakter niesformalizowany, przypadkowy i subiektywny Podstawa oceny mogą być sytuacje incydentalne Kryteria ulegają ciągłym zmianom Oceny te są efektywne w sytuacji bliskiego współdziałania przełożonego z podwładnym, narzuconymi przez proces pracy. Ocena okresowa Jest przeprowadzana w ściśle ustalonych odstępach czasu Wiąże się z użyciem określonych, często rozbudowanych procedur postępowania Przybiera najczęściej postać obszernych formularzy Wykorzystuje się tu trwałe, sformalizowane kryteria oceny, znane oceniającym i ocenianym Ważnym elementem procedury jest rozmowa oceniająca Ocena ta jest efektywna jeżeli jest przeprowadzana w oparciu o właściwe przygotowanie narzędzi oceny ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz