Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 3

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (ZZL)
ZZL strategiczna jednorodna spójna metoda kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej org. -ludzmi
Głowne cechy nowoczesnego ZZL
Strategia+ kopleksowość= budowa przewagii konkurencyjnej +wysoka produktywnosć+ wysoka jakość Strategia organizacji powinna zawierać się w strefie kadrowej
ZZL stanowi system składający się z :
Planowania ; kształtowania stosunków i warunków pracy; dobór; rozwój; ocena; wynagrodzenie
1.Charakterystyka nowoczesnego ZZL
ZZL opiera się na fundamentalnych załozeniach:
-ludzie sa najwazniejszym zasobem w organizacji
-cele, polityka i technika w dziedzinie zarzadzania ludzmi poeinna być zintegrowana z misja, strategią i kulturą organizacji
-zarzadzanie zasobami ludzkimi zorientowane jest zarówno na cele org. jak i zatrudnianych w niej ludzi
2.Elementy składowe ZZL zagadnienia tworzące okresową ocene -planowanie zatrudnienia -rekrutacja
-selekcja
-adaptacja
-ocena osiągnięć pracowników -planowanie kariery
-szkolenie
-rotacja pracowników -tworzenie kadry rezerwowej
-system awansów
-wynagrodzenie
-rokowanie zbiorowe współpraca z związkami
-kształtowanie stosunków pracy
-warunki pracy
-obsługa socjalna
-zwolnienia
3. Ewolucja poglądów na temat parametrów strategicznych w zarządzaniu strategicznym w warunkach rozwoju gosp. Rynkowej
50-te czynniki technologiczne
60-te czynniki ekonomiczne
70 te zbyt marketingowy
80-90 te zasoby ludzkie
Potencjał kompetencyjny- menadzerów i pracowników stanowi niepowtarzalne trwałe długookresowe źródło przewagi konkurencyjnej
4. Obiektywne przyczyny uzasadniające traktowanie pracowników jako najcenniejszego kapitału firmy
Przyczyny te sa obiektywne uzasadnione wzgledami ekonomicznymi -przyczyny ekonomiczne - globalizacja i zaostrzająca się walka konkurencyjna powodują konieczność racjonalizacji kosztów pracy -przyczyny spłeczne - wzrost kwalifikacji a tym samym świadomość i aspiracja pracowników -prz.organizacyjna - spłaszczenie struktur organizacyjnych zwiększa asmodzielność i odpowiedzialność pracowników co wymaga zmian w sposobie kierowania Założenia modelów ludzkich -cele działania - osiągania dobrych rezultatów a nie wykonywanie poleceń przełożonych -zarządzanie przez cele


(…)

… wykrywacza kłamstw
Rodzaje procedur selekcji
-procedura kompensacyjna -bieg przez płotki (może zgubic po drodze selekcji ludzi którzy mogą być potrzebni ale nie mają umiejętności w jakiejś dziedzinie które są do nadrobienia)
-procedura hybrydowa
Oceny pracowników Istota i rodzaje oceny pracy
Ocenianie pracownika wynikają przez przełożonego jest naturalnym procesem funkcjonującym w każdej org.
Oceny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz