Podstawy organizacji i zarządzania - Model 7s otoczenie organizacji WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 742
Wyświetleń: 5789
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania -  Model 7s otoczenie organizacji WYKŁAD - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania -  Model 7s otoczenie organizacji WYKŁAD - strona 2 Podstawy organizacji i zarządzania -  Model 7s otoczenie organizacji WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy organizacji i zarzadzania 
 
str. 1 Model organizacji 7S  
 
 
Od angielskich nazw stategy, structure, system, style, staff, skills i super-ordinate goals. 
 
W modelu tym: 
•   Strategia - koncepcje funkcjonowania organizacji w długim okresie •   Systemy - formalne procedury •   Styl - oddziaływanie przełożonych na podwładnych •   Umiejętności - dotyczy to całej organizacji •   Kadra - ludzie jako cenny zasób 
 Cechy organizacji: 
1.   Są jednocześnie systemami sztucznymi i naturalnymi 2.   Są systemami otwartymi (mają elementy wejścia i wyjścia) 3.   Są uporządkowanymi systemami społeczno - technicznymi 4.   Mają budowę hierarchiczną 5.   Mają zdolnośd doskonalenia się 6.   Charakteryzuje je duża zmiennośd w czasie i zdolnośd do osiągania względnie stałych stanów 
równowagi 
dynamicznej 
7.   Cechuje je ekwifinalnośd (umiejętnośd osiągania tych samych celów w różny sposób). 
Jest to podstawa możliwości konkurowania. 
 Otoczenie organizacji Otoczenie - wszystkie elementy poza organizacją, które na nią oddziałują 
 
       •   Otoczenie celowe (bliższe, mikro) 
○ Właściciele (akcjonariusze) ○ Konkurenci ○ Klienci ○ Dostawcy ○ Organizacje społeczno - ekonomiczne (związki zawodowe) ○ Instytucje ekonomiczno - finansowe (np. banki, firmy doradcze) 
 
 
Paweł Czudecki Podstawy organizacji i zarzadzania 
 
str. 2 
•   Otoczenie ogólne (dalsze, makro) 
○ Wymiar ekonomiczny (sytuacja kraju i świata) ○ Wymiar technologiczny ○ Wymiar socjokulturowy (przemiany, trendy) ○ Wymiar polityczno - prawny ○ Wymiar międzynarodowy    Otoczenie stałe 
 
 
Zmiany o przewidywanym kierunku, nieliczne, w długich okresach czasu. Organizacje mogą, ale nie muszę od razu dostosowywad się do zmian. Kierownictwo ma mnóstwo czasu na ewentualny zmiany 
 Cechy otoczenia stałego: 
•   Nie zmieniają się dobra i usługi •   Niewielu nowych konkurentów •   Stały zbiór klientów z nielicznymi ubywającymi •   Konsekwentne działanie władz państwowych •   Niewiele nowości technicznych •   Dojrzałe stosunki ze związkami zawodowymi •   Stałośd stosunków między kierownictwem a pracownikami •   Stabilne warunki polityczne i ekonomiczne 
 Otoczenie zmienne 
           
 
Intensywne zmiany w krótkim okre  sie czasu, kierownictwo musi je śledzid oraz  bezwzględnie i natychmiastowo dostosowywad się do zmian. 
 Cechy otoczenia zmiennego: 
•   Umiarkowane zmiany wyrobów i usług •   Stali wielcy konkurencji przy pojawianiu się nowych •   Przewidywalne zmiany w postępowaniu władz państwowych  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz