Podstawy organizacji i zarządzania - Model Leavitta WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 13706
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania -  Model Leavitta WYKŁAD - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania -  Model Leavitta WYKŁAD - strona 2 Podstawy organizacji i zarządzania -  Model Leavitta WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:


Z notatki można się również dowiedzieć co zawdzięczamy osobom takim jak: Leavitt, Zieleniewski czy Ackoff.

Podstawy organizacji i zarządzania  
 
str. 1 
Model Leavitta 
 
Poniżej model Leavitta zaczerpnięty z książki Podstawy zarządzania: 
 
 
 
  W modelu tym: 
1.   Ludzie to: 
○ Wiedza ○ Wykształcenie ○ Umiejętności ○ Uwarunkowania psychofizyczne 
2.   Struktura to: 
○ Porządek panujący w organizacji ○ Układ hierarchiczny 
3.   Technika i technologia to wszystkie środki potrzebne do realizacji zadao (maszyny, know-how, 
wiedza specjalistyczna, procedury) 
4.   Cele: 
a.   Wyższego rzędu 
i.  Istnienie 
ii.  Przetrwanie 
iii.  Rozwój 
b.   Niższego rzędu 
i.  Maksymalizacja zysków/budżetu 
ii.  Zaspokajanie potrzeb klientów
Paweł Czudecki Podstawy organizacji i zarządzania  
 
str. 2 Misja - specjalny powód istnienia organizacji w otoczeniu, wyróżniający ją w spośród innych organizacji odpowiadający na te same potrzeby; jest to motto, przesłanie skierowane do odbiorców 
 
Zmieniając jeden element tego modelu, musimy zmienid wszystkie! 
 Organizacja wg Zieleniewskiego 
1.   W znaczeniu atrybutowym - rodzaj stosunków części do siebie i do złożonej  z nich całości. 
Stosunek ten polega na tym, że części współprzyczyniają się do powodzenia całości. Np. proces dydaktyczno - edukacyjny (proces przekazywania wiedzy), relacje wykładowca - student 
2.   W aspekcie rzeczowym - taka całośd (rzecz), o której - gdy ją rozpatrujemy pod względem 
stosunku jej własnych elementów do całości - możemy powiedzied, że przysługuje jej owa szczególna cecha, iż wszystkie jej elementy przyczyniają się do powodzenia całości. Np. długopis, rzutnik, studenci, wykładowca. 
3.   W ujęciu czynnościowym - polega na takim przekształceniu wzajemnego stosunku części 
przedmiotu lub procesu złożonego i ich stosunku do niego, jako całości, czyli przekształceniu struktury organizacyjnej, aby części te przyczyniły się w możliwie wysokim stopniu do powodzenia całości. Zatem będą to osoby zarządzające identyfikujące błędy i wprowadzające poprawki. 
 Organizacja - otwarty system społeczno - techniczny, zorientowany celowo i mający określoną strukturę (sposób uporządkowania) 
 Organizacja wg Ackoffa Jest to system: 
•   Zachowujący się rozmyślnie •   Posiadający przynajmniej dwa podsystemy zachowujące się rozmyślnie i mające wspólne 
zamierzenia 
•   Które zmuszają do wprowadzenia podziału pracy •   Informacyjny i komunikacyjny, umożliwiający interakcję między względnie autonomicznymi 
podsystemami 
•   Przynajmniej jeden z podsystemów pełni role regulacyjno - sterujące 
  
Paweł Czudecki  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz