Dr Tadeusz Świrszcz

note /search

=Całki nieoznaczone - rozwiązanie 7 trudniejszych całek

 • Politechnika Warszawska
 • Matematyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 987

Chemia I sem. Małgorzata Twardowska, uzup. WZ Całki nieoznaczone 1 Trudniejsze całki 3 + x2 ( 1) ( 5) (1 + 2 2 x3 x2 )3 x arc sin dx ( 2) 1 dx x ( 6) √ 5x dx 1 + x4 ( 3) tg2 x + 2 dx ( 7) sin 2x arc tg x dx (11) dx (10) 4x x4 1 + cos 1 1 √ dx (13) dx (14) (15)...

Całki nieoznaczone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Matematyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2065

Tadeusz Świrszcz, Matematyka - wykład, rok ak.2011/2012 1 1. Definicja całki nieoznaczonej i podstawowe metody całkowania 1.1. DEFINICJA. Niech f będzie funkcją określoną w przedziale A. Mówimy, że F : A → R jest funkcją pierwotną fu...

Całka oznaczona - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Matematyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

Tadeusz Świrszcz, Matematyka-wykład, rok ak. 2011/2012 1 1. Całka oznaczona 1.1. DEFINICJA. Jeśli a 0 dla x ∈ [a, b], to sumę Riemanna n f (ξi ) xi można interpretować jako i=1 przybliżoną wartość pola figury ograniczonej od góry wykresem...

Rozwiązania na egzamin - DJ

 • Politechnika Warszawska
 • Matematyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

1... fJ~~ po~ ~. eto ~ x+2. ~~ f(Ir)::' ~ Xt f.w-L.c.AL ~ ~. .u.o..r"u.a l1~e 3, Ko~~'\cC:-~"'~)-~ ~+ -~I.\)( -'.,;---AIM. "" X" 0 11M.'" -)( \1)coot ~' -1- 0 I; )r -'t 0 - )(CQ:)t - ~'~X =- [-~] H x - ~~+1) ()(,'3): - x' - " := ...

Przykładowe pytania na egzamin z matematyki

 • Politechnika Warszawska
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

znaleźć takie wartości a i b, aby funkcja f(x) = była ciągła w zerze. Znaleźć przedziały, w których funkcja f(x) = jest rosnąca. Napisać równanie stycznej do wykresu funkcji f(x)= w punkcie o odciętej x0=1 Policzyć całkę: Policzyć

Liczby zespolone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Matematyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1127

Algebra liniowa/Liczby zespolone 1/16 Liczby zespolone Jak to przystało na prawdziwy i nudny wykład, mała praca domowa. Ten jeden z nielicznych razy wymagam lekkiego przystosowa...

Granica funkcji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Matematyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

Chemia - Zestaw nr 2. Granica i cigo funkcji. Podstawowe znane granice: , , , . (Oglnie, jeeli , to i podobnie, jeeli , to . Tutaj x0 moe by take ".) Gdy funkcja f jest okrelona w pewnym otoczeniu punktu x0, to funkcj t nazywamy cig w punkcie x0, jeeli . Twierdzenie Weierstrassa. Jeeli funk...

Twierdzenie de L'Hospitala. Badanie funkcji.

 • Politechnika Warszawska
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Chemia - Zestaw nr 4. Twierdzenie de L'Hospitala. Badanie funkcji. Twierdzenie de L'Hospitala. Jeżeli 1) funkcje i są określone w pewnym sąsiedztwie punktu x0 (x0 może być *∞); 2) albo () 3) istnieje (skończona lub nieskończona), to istnieje także , przy czym =. (Uwaga: Granica po lewej stronie te...

Całki nieoznaczone Całkowanie przez części.

 • Politechnika Warszawska
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Chemia - Zestaw nr 5. Całki nieoznaczone Całkowanie przez części. Jeżeli funkcje u(x) i v(x) mają na pewnym przedziale ciągłe pochodne, to (na tym przedziale). Całkow. przez podstawienie. Jeśli funkcja x = f(t) ma ciągłą pochodną f'(t) na przedziale T, to dla funkcji g(x) określ. na przedziale f ...