Dr Pukas

note /search

Obliczenie osiadania - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1456

Obliczenie osiadania : Obciążenia charakterystyczne stałe i zmienne długotrwałe : Pn = 250 kN/m Charakterystyczny ciężar 1mb ławy : G1n = 26.88 kN/m, Charakterystyczny ciężar posadzki: G2n = 2.52 kN/m, Charakterystyczny ciężar gruntu nasypo...

Obliczenia stanów granicznych ławy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1757

Ława PIERWSZY STAN GRANICZNY Warunki gruntowe. Dane materiałowe - beton B 20 Rb = 11500 kPa Rbz=900 kPa γb(n) = 24,0 kN/m3 - stal 3 SX Ra = 21 kPa - ciężar objętościowy zasypki fundamentowej γ(n)=18,0 kN/m3 - ciężar objętościowy posadzki w piwnicy γp(n)=23,0 kN/m2 obliczenia ciężarów ławy...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 4, (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

Wykład IV Problemy związane z praktycznym wydawaniem zmian: Usprawnienia (systemowe, organizacyjne)- przymusowe by utrzymać się na rynku Restrukturyzacja- zmiana struktur, ich usprawnienie. Proces takiego dostosowana organizacji ekonomicznego, finansowego, i technicznego który najlepiej odpowiada...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 1, (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 175
Wyświetleń: 504

Żuk, Zarządzanie przedsiębiorstwem, wykład 1, (Sem. V) ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Celem działalności firmy jest maksymalizacja zysku Dobry kierownik powinien zysk inwestować by jego firma się rozwijała WYKŁAD I 14.10.2008. Przedsiębiorstworeakcja na otoczenieadaptacja lub innowacjaciągłoś...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 2, (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

Wykład 2 Rodzaje kultury organizacyjnej według I. Ansofa: Kultura stabilna- najgorsza gdyż potrzebny najsilniejszy sygnał by wywołać zmianę. Charakterystyczne jest zapatrzenie w przeszłość, dopiero gdy dociera do organizacji kryzys, dopiero wtedy zaczyna ona działać i wprowadzać zmiany. Takie orga...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 3 (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 448

WYKŁAD III 21.10.2008 Wg Martza (?) zarządzanie zmianą wymaga 5 elementów: Rozpoznanie potrzeby Czynniki zewnętrzne- oddziaływanie korporacji innowacje czynniki wewnętrzne- zmiana technologii zmiana w cyklu życia produktu zmiana...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 5 (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

WYKŁAD V 28.10.2008 Rodzaje obszarów restrukturyzacji: Zmiany zakresu działania: Rynkowy: zmiany w popycie Pojawiają się nowe możliwości wzrostu, postęp techniczny, usuwa się stare rozwiązania i wprowadza nowe. Zdobycie nowej dziedziny Zmiany z zakresu kapitału/struktury kapitałowej tzw. Rest...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 6, (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 392

WYKŁAD VI 04.11.2008 Program restrukturyzacji jest elementem strategii, musi być on dostosowany do założeń strategicznych. Zarządzanie operatywne to zarządzanie bieżące, wydawanie wielu decyzji na odzień. Program restrukturyzacji jest wdrażany poprzez codzienne decyzje. Cele restrukturyzacji: Z...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 7, (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

WYKŁAD VII Elementy programu restrukturyzacji: Główne cele- co w wyniku programu chce się osiągnąć. Charakter restrukturyzacji- co chcemy zrobić. Zalecenia mian i przekształceń w podstawowych obszarach przedsiębiorstwa Analiza makro- i mikroekonomiczna firm najczęściej dotycząca: Działalności o...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład 8 (Sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 364

WYKŁAD VIII 18.11.2008 Temat: Zarządzanie przedsiębiorstwem Książki Druckera. „Żeby dobrze zarządzać trzeba zrozumieć przedsiębiorstwo”, „ani zasoby ani wyniki nie występują w przedsiębiorstwie” decyduje o tym klient. Jest ona najważniejszym zasobem organizacji. Zasoby materialne nie są wyróżnia...