Dr Piotr Cybula

note /search

Wykłady prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy prawa UE
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3626

Każda norma postępowania powinna zawierać trzy elementy: - adresata normy (przy niedokładnym adresata określeniu może występować konflikt pozytywny lub negatywny) - okoliczności – w których postępowanie ma być realizowane - sposób zachowania – może być działaniem lub zaniechaniem Wyróżniamy ...

Podstawy prawa- notatki z wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 4193

PRAWO  Kierunek pozytywistyczny - dotyczy tylko zewnętrznego zachowania się ludzi względem siebie (prawa nie interesuje to, co myśli człowiek) - normy są ustanawiane przez autorytet zewnętrzny wobec adresatów (w Polsce sejm, w uczelni rektor, itd.) - przestrzeganie norm jest zagwarantowane przy...

Ubezpieczenia w turystyce- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ubezpieczenia w turystyce
Pobrań: 238
Wyświetleń: 805

Wykład 2 Szkoda - majątkowy lub niemajątkowy skutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, odnoszący sie do mienia lub osoby objętej ubezpieczeniem, albo jej odpowiedzilnosci cywilnej, poniesiony przez osobę poszkodowana. Majątkowa - kradzież samochodu, spalenie mieszkania, kradzież tabletu. ...

Ubezpieczenia w turystyce- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ubezpieczenia w turystyce
Pobrań: 147
Wyświetleń: 644

3 wyklad Podzial ubezpieczen z uwagi na branze: = zyciowe (dzial I) = pozostale osobowe + majatkowe (dzial II) Podział ubezpieczę z uwagi na autonomie stron: = dobrowolne = obowiązkowe Podział ubezpieczę z uwagi na poziom dywersyfi...

Ubezpieczenia w turystyce- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ubezpieczenia w turystyce
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1505

Wykład 4 Rynek ubezpieczeniowy - jest to segment rynku ogólnego, który obejmuje całokształt usług ubezpieczeniowych, zaliczamy do tzw. rynku usług finansowych. Zasady organizacji ubezpieczeń gospodarczych: zasada ubezpieczenia rynkowego zasada reglamentacji dzialalnosci ubezpieczeniowej zasada ...

Ubezpieczenia w turystyce- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ubezpieczenia w turystyce
Pobrań: 140
Wyświetleń: 742

Wykład 5 Podstawa prawna - podstawowym aktem prawnym regulującym pośrednictwo ubezpieczeniowe jest ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Reglamentacja działalności brokerów ubezpieczeniowych - warunkiem wykonywania działalności jako

Ubezpieczenia obowiązkowe- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ubezpieczenia w turystyce
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1050

Ubezpieczenia obowiązkowe. Przyczyny wprowadzania ubezpieczeń obowiązkowych: ochrona przed szkodami zagrażającymi zdrowiu i życiu np. w ruchu drogowym. ochrona przed szkodami wynikającymi z działalności szczególnie niebezpiecznych np. energetyka jądrowa. ochrona przed szkodami związane ze świadc...

Ubezpieczenia w turystyce- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ubezpieczenia w turystyce
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

Wyklad 8 Naprawienie szkody na osobie (roszczenia przyznawane posrednio poszkodowanemu) = renta = jednorazowe odszkodowanie = zwrot kosztow leczenia, rehabilizacji i pogrzebu Środki naprawienia szkody majątkowej (art.363 k.c.): 1. W pieniądzu (odszkodowanie) 2. W naturze Środki naprawienia s...

Ubezpieczenia w turystyce- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ubezpieczenia w turystyce
Pobrań: 126
Wyświetleń: 560

Wyklad 9 Europejskie prawo ubezpieczen gospodarczych. Systemy prawne: system prawa krajowego s. p. miedzynarodowego s. p. unijnego Prawo europejskie: w ujeciu szerokim - prawo europejskiej organizacji miedzynarodowych w ujęciu wąskim - prawo ściśle związane z funkcjonowaniem Unii Europejskie...

Ubezpieczenia w turystyce- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ubezpieczenia w turystyce
Pobrań: 126
Wyświetleń: 644

Wyklad 11 Szczególne zagrożenie życia i zdrowia (art. 13 ust. 2) Organizator turystyki jest zobowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na Odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umow...