Ubezpieczenia w turystyce- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia w turystyce- wykład 8 - strona 1 Ubezpieczenia w turystyce- wykład 8 - strona 2

Fragment notatki:

Wyklad 8
Naprawienie szkody na osobie (roszczenia przyznawane posrednio poszkodowanemu)
= renta
= jednorazowe odszkodowanie
= zwrot kosztow leczenia, rehabilizacji i pogrzebu
Środki naprawienia szkody majątkowej (art.363 k.c.):
1. W pieniądzu (odszkodowanie)
2. W naturze
Środki naprawienia szkody:
A. Środki ochrony majątkowej:
- zadośćuczynienie za doznana szkodę
- wyplata odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez poszkodowanego cel społeczny
B. Środki ochrony niemajątkowej:
= usuniecie skutków naruszenia w szczególności przez złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie
= zaniechanie dalszych naruszen
Zasada pełnego odszkodowania = wysokość odszkodowania powinna odpowiadać wysokości poniesionej szkody (zasada)
Ograniczenia zasady pełnego odszkodowania:
* przyczynienie sie poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody (art.362 k.c.)
* wola stron (w przypadku odpowiedzialności kontraktowej - art. 473 k.c)
* ius moderandi (art.440 k.c.)
* przepisy ustawy (art.849 k.c.)
* compensati lucri cum damno
Związek przyczynowy = niezbędna przesłanka odpowiedzialności cywilnej, stanowiąc jednocześnie jej ograniczenie.Zobowiazany podmiot odpowiada tylko za normalne nastepstwa zdarzen, z ktorymi laczy sie obowiązek Odszkodowawczy.
Funkcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wobec ubezpieczającego
= ochrona przed majątkowymi Skutkami wyrządzonej szkody.
Funkcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wobec poszkodowanego
= zapewnienie drugiego obok Ubezpieczonego sprawcy szkody, niejednokrotnie lepiej wypłacanego dłużnika.
Cechy charakterystyczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
= jest to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, ale a pewne odrębności.
= przedmiotem nie jest określony składnik majątku ubezpieczającego, jest to ubezpieczenie zobowiązań Ubezpieczającego, które mogą powstać w przyszłości (ubezpieczenie pasywów).
= zawsze występują trzy podmioty: ubezpieczyciel, ubezpieczający (ubezpieczony), poszkodowany.
Akcesyjność - zasada.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim odpowiedzialność za szkodę ponosi Ubezpieczający.
Niższa odpowiedzialność ubezpieczyciela od sprawcy szkody:


(…)

… odpowiedzialność tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim odpowiedzialność za szkodę ponosi Ubezpieczający.
Niższa odpowiedzialność ubezpieczyciela od sprawcy szkody:
>> suma gwarancyjna
>> franszyza, udział własny
>> klauzule ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela
Odpowiedzialność in solidum => odpowiedzialność ubezpieczonego sprawcy szkody oraz jego ubezpieczyciela to odpowiedzialność in…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz