Wykład - podział ubezpieczeń majątkowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - podział ubezpieczeń majątkowych - strona 1 Wykład - podział ubezpieczeń majątkowych - strona 2

Fragment notatki:

PODZIAŁ UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH:
ubezpieczenia rzeczowe - ubezpieczenia majątkowe w postaci rzeczy, obiektu czy dobra majątkowego,
ubezpieczenia majątkowe sensu stricte - dotyczą wartości majątkowych, które należą do ubezpieczonego i mogą mieć formę wierzytelności (np. ubezpieczenie należności kredytowych) lub wartości, których uzyskanie jest oczekiwane przez ubezpieczonego oraz ubezpieczenie wartości, które mogą pomniejszyć majątek ubezpieczonego (ubezpieczenie zobowiązań). Są to m.in. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).
UBEZPIECZENIE OC - ubezpieczenie to ochroni interes majątkowy. Potrzeba takiej ochrony wynika z tego, że majątek ten narażony jest na zmniejszenie przez wyrządzenie szkody innym osobom. Ten typ ubezpieczenia przydatny może być przy zawodach z dużym ryzykiem np. lekarz, kierowca. Nie ma majątku a roszczenia mogą dotyczyć jego przyszłych dochodów. Ma charakter obowiązkowy.
Kryteria porównawcze Ubezpieczenie mienia Ubezpieczenie OC Przedmiot ubezpieczenia
wartości majątkowe - materialny przedmiot ubezpieczenia (np. mienie ruchome i nieruchome, urządzenia, środki transportu, ziarna, płody)
interes majątkowy - odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego
Wartość ubezpieczenia
wartość mienia objętego ochroną ubezpieczeniową
zobowiązania z tytułu odpowiedzialności cywilnej - przyrzeczenie wypłaty o dszkodowania, czy świadczenia Wysokość zobowiązaniowa Zakładu Ubezpieczeń
suma ubezpieczeniowa nie wyższa niż wartość ubezpieczonego mienia
suma gwarancyjna - górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela
Relacja ubezpieczeniowa
ubezpieczyciel - ubezpieczający
ubezpieczyciel - ubezpieczający - poszkodowany
Funkcja ubezpieczenia
ochrona majątku ubezpieczonego
ochrona interesu majątkowego ubezpieczonego
ochrona poszkodowanego przed niewypłacalnością sprawcy
Postać szkody
postać rzeczowa (utrata, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy)
postać rzeczowa
postać osobowa (rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, śmierć osoby poszkodowane)
Zakres funkcji kompensacyjnej
strata rzeczywista
strata rzeczywista
utracona korzyść Relacja między wysokością szkody a wartością majątku ubezpieczonego
relacja występuje:
szkoda nie może być większa od wartości majątku ubezpieczonego
szkoda obejmuje istniejący majątek ubezpieczonego
brak powiązania:
szkoda może być większa od wartości majątku ubezpieczonego
szkoda może obciążać zarówno istniejący jak i przyszły majątek ubezpieczonego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz