Dr Mikołaj Święcki

note /search

Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej - wykład...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wykład 1 Zagadnienia wstępne 1. wiedza teoria nauka dyscyplina naukowa Wiedza to odzwierciedlenie w naszym umyśle zjawisk występujących w rzeczywistości. Wiedza = subiektywne odzwierciedlenie obiektywnej rzeczywistości. Teoria to całokształt, zespół zdań: ● dotyczą precyzyjnie określonego...

Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej - wykład...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Kliknij, jeśli przedmiotu nie ma na liście
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wykład 1 Zagadnienia wstępne 1. wiedza teoria nauka dyscyplina naukowa Wiedza to odzwierciedlenie w naszym umyśle zjawisk występujących w rzeczywistości. Wiedza = subiektywne odzwierciedlenie obiektywnej rzeczywistości. Teoria to całokształt, zespół zdań: ● dotyczą precyzyjnie określonego ...

Aspekt techniczny organizowania komórki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Administracja
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1344

Aspekt techniczny organizowania komórki II.4.1. Zagadnienie oszczędności Obsada stała sa to stanowiska, których istnienie wynika ze struktury (kierownicze). Niezależnie od tego ilu będzie pracowników zawsze będzie kierownik komórki. Obsada zmienna sa to pracownicy na stanowiskach nie kierowniczyc...

Bodźce działania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Administracja
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1498

Bodźce działania Bez nich kierowanie byłoby nieskuteczne. Są drugim obok zleceń, składnikiem kierowania. Bodziec to przymus lub zachęta, składnik, który pobudza do działania. 2.2.1. Pojęcie sytuacji podmiotu. Sytuacja to ogół czynników, które na kogoś oddziaływują lub maja znaczenie. Podział sytua...

Decyzje kierownika o działaniach podwładnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Administracja
Pobrań: 140
Wyświetleń: 889

Decyzje kierownika o działaniach podwładnych VI.I. Usytuowanie zastępcy kierownika. Istnieje kilka wariantów usytuowania zastępcy kierownika: Kierownik z kilkoma zastępcami . Całość problematyki podzielona zostaje na tyle pionów ile jest kierujących, z których jeden prowadzi kierownik naczelny. Kie...

Kamuflaż terminologiczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Administracja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

Kamuflaż terminologiczny jako sposób uchylania się od spłaszczania struktur W strukturach polskich administracja ma szanse pracować wydajniej, oszczędniej po prostu lepiej. Gdy pojawił się nacisk na likwidowanie małych referatów i przechodzenia na struktury bardziej płaskie to dość powszechnie zast...

Organizacja i instytucja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Administracja
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1967

Organizacja Teoria organizacji i kierownictwa a nauka administracji Pod terminem teoria organizacji kryje się organizacja każdej ludzkiej działalności, także administracji - bo to także rodzaj działalności człowieka. Różnią się one stopniem uogólnienia - naukę o administrowaniu cechuje niższy stop...

Podstawowe pojęcia teorii kierowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Administracja
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1022

Podstawowe pojęcia teorii kierowania Pojęcie kierownictwa, kierowania, zarządzania. Kierownictwo: Podmiotowo - oznacza tych, którzy kierują (dyrekcja, zarząd) Czynnościowo - oznacza procesy określające oddziaływania na ludzi i na zasoby. Zarządzanie to oddziaływanie bezpośrednio na zasoby, dopiero ...

Podstawowe pojęcia teorii organizacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Administracja
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1491

podstawowe pojęcia teorii organizacji 1. Organizacja Teoria organizacji i kierownictwa a nauka administracji Pod terminem teoria organizacji kryje się organizacja każdej ludzkiej działalności, także administracji - bo to także rodzaj działalności człowieka. Różnią się one stopniem uogólnienia - na...

Prace kierownicze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Administracja
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924

Prace kierownicze IV. 1. Zagadnienia planowania pracy własnej przez kierownika Kierownik planując prace własną ( nie utożsamiać z rozkładem dnia) winien zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia: -                     zajmować się zadaniami strategicznymi ( pozostałe zadania wykonują pod...