Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej - wykład

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Wykład 1
Zagadnienia wstępne
1.
wiedza teoria nauka dyscyplina naukowa
Wiedza to odzwierciedlenie w naszym umyśle zjawisk występujących w rzeczywistości. Wiedza
= subiektywne odzwierciedlenie obiektywnej rzeczywistości.
Teoria to całokształt, zespół zdań:
● dotyczą precyzyjnie określonego fragmentu rzeczywistości (przedmiot teorii)
● zdania te są prawdziwe lub hipotetycznie przyjmowane za prawdziwe oraz sprawdzalne
● zdania te tworzą wewnętrznie spójny system (są zgodne)
● zdania zbudowane na określonym stopniu ogólności lub abstrakcji
● służy opisowi lub wyjaśnieniu jakiegoś przedmiotu teorii
Nauka pojmowana:
● czynnościowo (zespół działań o charakterze badawczym)
● rezultatowo (zespół wszystkich teorii)
Jednostką podziału są dyscypliny naukowe. Są różne dyscypliny.
Dyscyplina naukowa to taka część nauki, która w danym miejscu i czasie jest jeszcze w stanie
opanować jeden człowiek, by prowadzić działalność badawczą lub dydaktyczną. Kryterium
podziału jest pragmatyczne - coraz większa specjalizacja.
Wykład 2
Teoria organizacji i zarządzania
1.
Nauki ergologiczne - nauki o sprawnym działaniu. Podstawową nauką ergologiczną jest
prakseologia (twórca: Kotarbiński), czyli teoria organizacji i zarządzania, która bada:
- jak zorganizować działania zespołowe, aby były skuteczne
- jak kierować działaniami
Teoria organizacji i zarządzania zajmuje się zagadnieniami podstawowymi. Teoria ta opiera się
na “zdrowym rozsądku”. Powstała na bazie praktyki w produkcji. Zastosowanie tej teorii do
administracji publicznej to organizacja administracji.
2.


Przydatność teorii dla praktyki na przykładzie teorii organizacji i zarządzania
teoria nie daje gotowych rozwiązań
przydatność teorii dla praktyki
○ opanowanie teorii

3.


■ zapoznanie się z jej zakresem przedmiotowym
■ zapoznanie się z terminologią (językiem fachowym)
zastosowanie teorii
■ wiedza o tym, jakie prawidłowości rządzą w danej dziedzinie
■ “fachowe spojrzenie” - patrząc na to samo, co inni, dostrzegam to, czego
inni nie dostrzegają
Prawa organizacji pracy Karola Adamieckiego
badał on organizację pracy produkcyjnej
4 prawa:
○ prawo wzrastającej produkcji
○ prawo koncentracji pracy
○ prawo specjalizacji pracy
○ prawo harmonii pracy
■ prawo harmonii działania
■ prawo harmonii doboru
■ prawo harmonii duchowej
Wykład 3
c.d.
4.
Prawo wzrastającej produkcji
Im produkuje się więcej, tym koszt produkcji jest mniejszy. Wzrost produkcji powoduje obniżkę
kosztu jednostkowego. Po osiągnięciu pewnej granicy, wzrost produkcji powoduje wzrost kosztu
jednostkowego.
- Prawo koncentracji pracy
Łączenie małych firm, komórek, jednostek, w większe, sprzyja efektywności, większej
wydajności. Po osiągnięciu pewnego poziomu zjawisko odwrotne - co prowadzi do
gigantomanii.
3.
Prawo specjalizacji pracy
Skomplikowane zadania można dzielić na proste czynności, dzięki temu zwiększa się
wydajność pracy. Przy przekroczeniu pewnych granic pojawia się zniechęcenie, znudzenie
pracą.
2.
Prawo harmonii pracy
2.1. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz