Budowa struktur administracji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa struktur administracji - omówienie  - strona 1 Budowa struktur administracji - omówienie  - strona 2 Budowa struktur administracji - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja systemu administracji publicznej Budowa struktur administracji publicznej Przy kształtowaniu struktur aparatu administracji należy uwzględniać zalecenia teorii organizacji, która
daje wskazówki m.in. dotyczące modelu instytucji działania zespołowego (Z. Leoński) Na budowę aparatu adm. publ. ma wpływ wiele czynników, które można podzielić na 2 grupy : 1. polityczne - sprowadzają się do konsekwencji płynących z zasad ustroju państwa. ; 2. techniczne - liczne postulaty , niezależne od ustroju państwa . Aby budowa aparatu adm. zapewniała specjalizację prowadzącą do intensyfikacji prac , a z drugiej str. By specjalizacja ta nie przekreślała jednolitości aparatu adm. państwowej. Tworzenie modelu instytucji - Aparat (organy, urzędy itp.) adm. publ stanowi jeden z przykładów działania zespolonego, zorganizowanego. Tak więc przy kształtowaniu struktur tego aparatu należy brać pod uwagę zalecenia teorii organizacji, która daje wskazówki m.in. dot. tzw modelu instytucji działania zespolonego, które można wykorzystać w budowie struktur adm. publ. Co prawda struktury adm. publ są w dużym stopniu ukształtowane przez przep. prawa, ale niekiedy przep. prawa dają swobodę w tym zakresie.
Pierwszą czynnością w tworzeniu modelu instytucji jest określenie celu, któremu jego realizacja ma służyć. Od celu bowiem zależy konstrukcja tworzonej instytucji (organ, fundusz, zakład administracyjny, jak bibliotek, muzea itp.). Odpowiednio do zmieniających się celów różnych instytucji zbiorowych inaczej będzie wyglądała konstrukcja tworzonej instytucji (inne cele są przy tworzeniu instytucji cywilnych, inne przy wojskowych), tak więc tworzona instytucja ma do spełnienia różne cele.
Zawsze cel tworzenia jednostki organizacyjnej musi być punktem wyjściowym tworzenia jej konstrukcji.
W przypadku różnych celów należy ustalić cel podstawowy . Jak się coś tworzy to trzeba określić
cel co ma ten nowo utworzony „twór” realizować i jeżeli jt np. organ doradczy to powinien być kolegialny, utworzony organ, który ma być szybki, żeby był to organ jednoosobowy. Nasuwa się
wniosek, że obok celu podstawowego przy tworzeniu danej instytucji powstają jeszcze cele dodatkowe
- np. celem podstawowym gm jest świadczenie usług komunalnych, ale jeśli gmina za pośrednictwem
organów adm. rządowej realizuje cele adm to została powołana do realizacji też tych celów. Tak więc
nie zawsze można ustalić który cel jest podstawowy, a który tylko uboczny.. Wówczas musimy
dokonać hierarchii celów i jako punkt wyjściowy przyjąć jeden, naszym zdaniem, istotny cel, który ma
spełnić dana instytucja i wziąć go za pkt wyjścia przy tworzeniu modelu instytucji opartego na logicznej i zwartej konstrukcji.

(…)

… organizacyjne jednoosobowe => zespołowe komórki =>całość organizacyjna zespołu działania) 3 - Kryteria procesu łączenia mniejszych jednostek w większe zespoły jest:
1- Rodzajowe podobieństwo (czy ich tożsamość) - np. zespół urzędników wykonujący takie same lub podobne czynności.
2- Wspólne zadanie (realizacja wspólnego zadania przez zespół osób wykonujących różne czynności) - np. brygada remontowa…
… (nie może być przypadkowy).
Układ strukturalnie określonej instytucji polega na tym, że NIE wszystkie elementy całości są równorzędne i opierają się na pewnej zależności (jedne komórki wchodzą w skład większych całości). W wyniku tego powstaje swego rodz. drabina organizacyjna w której mamy do czynienia z 2 rodz. stanowisk: kierowniczymi i wykonawczymi.
Powstawanie więzi . Kategoriami więzi są:
* Typu hierarchicznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz