Podstawowe pojęcia teorii kierowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia teorii kierowania - strona 1 Podstawowe pojęcia teorii kierowania - strona 2 Podstawowe pojęcia teorii kierowania - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe pojęcia teorii kierowania Pojęcie kierownictwa, kierowania, zarządzania. Kierownictwo: Podmiotowo - oznacza tych, którzy kierują (dyrekcja, zarząd) Czynnościowo - oznacza procesy określające oddziaływania na ludzi i na zasoby. Zarządzanie to oddziaływanie bezpośrednio na zasoby, dopiero później na ludzi. To oddziaływanie na pewne problemy związane z dysponowaniem zasobami. Przykład:
Kierownik ustala wysokość funduszu premiowego - zarządza, ale ustalając wysokość premii dla swoich zastępców - kieruje.
Kierowanie to oddziaływanie na ludzi takie, by zachowali się zgodnie z celami kierującego. Przykład: Daję polecenie pracownikowi, aby zrobił stół tzn. że ja oddziaływuję na niego
i poprzez niego na zasoby, z których robi się stół i na produkt finalny.
Kierowanie polega na tym, aby inni robili to co ja chcę.
2.Niezbędne składniki, środki kierowania Składniki kierowania -         Zlecenie -         Bodźce -         Argumenty Kierowanie składa się z umiejętności doboru i kierowania tymi 3 składnikami, mogą one wystąpić w różnej kolejności i dlatego możemy wyróżnić różne metody kierowania.
2.1.1        Pojęcie zlecenia Zlecenie to informacja przekazana przez kierującego swym podwładnym o tym czego kierujący żąda, oczekuje.
2.1.2.      Treść zleceń - zadania i instrukcje Treść zlecenia składa się z zadania i instrukcji bądź z jednego i drugiego. Zadanie - określam „co” ma być zrobione Instrukcja - określam „ w jaki sposób” ma być zrobione.
2 . 1.3Wyraźny i dorozumiały sposób przekazywania zleceń Wyraźny - przez wyraźne słowne przekazanie w formie ustnej lub pisemnej.
Zlecenia pochodzące od:
-         od bezpośredniego przełożonego - przeważa forma ustna,
-         od bezpośredniego przełożonego - rzadko pisemna
-         od przełożonego wyższego szczebla w zasadzie pisemna, rzadziej ustna.
Dorozumiały - bez wyraźnego sformułowania ale przez wyraźne, odpowiednie zachowanie, stworzenie określonej sytuacji motywacyjnej
Niekiedy występuje sprzeczność między zleceniem wyraźnym a dorozumiałym. W konflikcie ważniejsze jest zachowanie od słów. 2.1.4        Ogólny i szczegółowy sposób formułowania zleceń Zlecenia pochodzące od pracownika z wyższymi kwalifikacjami z reguły mają wyższy stopień ogólności ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz