Decyzje kierownika o działaniach podwładnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje kierownika o działaniach podwładnych - strona 1 Decyzje kierownika o działaniach podwładnych - strona 2 Decyzje kierownika o działaniach podwładnych - strona 3

Fragment notatki:

Decyzje kierownika o działaniach podwładnych VI.I. Usytuowanie zastępcy kierownika. Istnieje kilka wariantów usytuowania zastępcy kierownika: Kierownik z kilkoma zastępcami . Całość problematyki podzielona zostaje na tyle pionów ile jest kierujących, z których jeden prowadzi kierownik naczelny. Kierownik z jednym zastępcą . Kierownik prowadzi jedna część ( z reguły najważniejszą) druga przekazuje zastępcy.
W obu wariantach kierownik występuje w podwójnej roli kierownika i zwierzchnika samego siebie, ponadto drugim mankamentem jest to, iż z reguły więcej czasu poświęca wycinkowi jemu podległemu niż innym. Ponadto awansowani na stanowiska zastępców prowadza z reguły swoja politykę co wywołuje tarcia wewnętrzne. Prawidłowy układ kierownika z jednym zastępcą cechuje: -zastępca winien kierować możliwie całością odciążając kierownika od spraw drobnych. Koncepcja ta umożliwia usamodzielnienie personelu co z kolei mniej absorbuje zastępcę, dzięki czemu może pełniej sprawować nadzór nad jednostka , ponadto zastępuje kierownika w czasie jego nieobecności i zdobywa niezbędną praktykę i doświadczenie do objęcia w przyszłości samodzielnego stanowiska.
VIII. Reorganizacja - wybrane problemy VIII.1. Koszty reorganizacji Dostosowanie struktur organizacyjnych do zmieniających się warunków wymaga podejmowania reorganizacji. Każda reorganizacja kosztuje i sensowność jej przeprowadzenia zależy od tego, czy korzyści przewyższą nakłady. Koszty przemian wyrażane są zarówno w pieniądzu jak i niematerialnie.
Ważniejsze składniki kosztów.
1.      Bezpośrednie koszty pieniężne - najłatwiejszy do uchwycenia koszt reorganizacji wyrażony w pieniądzu. 2.      Przejściowe osłabienie instytucji - spadek wydajności spowodowany jest koncentracją energii na zmianach jakie niesie reorganizacja.
3.      Wzmożenie nacisków na instytucję - zagadnienie to łączy się z poprzednim, istnieje prawidłowość iż okres osłabienia prowokuje do wzmożenia nacisków
4.      Zagrożenie specjalistyczne - jeśli reorganizacja pociągnie za sobą inne kryteria podziału pracy to zmianie ulegnie paleta specjalizacji, co skutkować będzie przekreśleniem przydatności znaczącego doświadczenia i wiedzy pracowników. Koszty przekwalifikowania
5.      Zasada osłabienia rangi prawa - reorganizacja pociąga za sobą uchylenie znacznej liczby przepisów i zastąpienie ich nowymi. Osłabienie skuteczności przepisów.
6.      Straty w zakresie prac naukowo- badawczych - reorganizacja może przekreślić wyniki niejednokrotnie drogich i żmudnych badań wykonywanych pod potrzeby instytucji przed reorganizacją.


(…)

… docierania się.
Reorganizacja pociąga za sobą problem docierania się instytucji do nowych form organizacyjnych i przejawia się w :
        Gospodarce etami - polega ona na najwłaściwszym wykorzystaniu personelu i winna prowadzić do optymalizacji obsady personalnej ( bez przerostów i lub zbyt malej liczby etatów)
        Kwalifikacje personelu - wymagany czas na „ przekwalifikowanie się” załogi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz