Kształtowanie struktury organziacyjnej - zarządzanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie struktury organziacyjnej - zarządzanie  - strona 1 Kształtowanie struktury organziacyjnej - zarządzanie  - strona 2 Kształtowanie struktury organziacyjnej - zarządzanie  - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD VIII SYTUACYJNE PODEJŚCIE DO KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ STRUKTURA LINIOWA
Podstawowy model, który tworzy się na podstawie podziału pracy w organizacji. Funkcjonuje ona w mało liczebnych jednostkach.
Więzi służbowe - więzi hierarchiczne stosunku pracy. Pokazują kto jest przełożonym, a kto podwładnym, kto jest zobowiązany do wydawania poleceń, kto jest podporządkowany władzy i musi starać się wykonać polecenia.
Każdy uczestnik organizacji pod każdym względem podlega tylko jednemu zwierzchnikowi, a każdy kierownik odpowiada za całość zadań podległego sobie wycinka organizacji, a nie tylko za poszczególne funkcje.
Zakłada istnienie kierownika, który jest w stanie rozwiązywać problemy wynikające z kontaktów międzyludzkich, a także z kwestii technicznych. Zalety : 1) prostota i przejrzystość konstrukcji, 2) łatwość w przekazywaniu dyspozycji, 3) wyraźnie przeprowadzony podział władzy, odpowiedzialności i uprawnień Wady : 1) konieczność wielokrotnego powtarzania poleceń przez wszystkie szczeble zarządzania, 2) niski stopień specjalizacji stanowisk kierowniczych, 3) niebezpieczeństwo przerwania drogi służbowej - tworzenie nieformalnych stanowisk zastępców/kierowników.
STRUKTURA FUNKCJONALNA
Pracownik nie podlega tylko jednemu kierownikowi. Powołuje się kierowników funkcjonalnych, odpowiedzialnych za realizację wyodrębnionych w procesie kierowania funkcji i bezpośrednio nadzorujących procesy transformacji. Liczba kierowników funkcjonalnych może być różna, im jest ona większa, tym bardziej pogłębia się niejasność tych stosunków. Zalety : 1) specjalizacja kierowników w zakresie określonej funkcji, 2) oparcie organizacji na wyższej wiedzy fachowej, 3) planowy podział pracy pomiędzy specjalistami. Wady : 1) zazębianie się zakresów władzy stanowisk funkcjonalnych. Trudności w rozgraniczeniu kompetencji, 2) osłabienie (rozmycie) odpowiedzialności za skutki wydanych decyzji, 3) silna tendencja do autonomizacji celów komórek czy stanowisk (autonomizacja funkcji), 4) wyodrębnienie się kolejnych funkcji.
STRUKTURA SZTABOWO - LINIOWA
Jest oparta na przewadze stosunków podporządkowania i więzi służbowych , tak jak struktura liniowa , a równocześnie dopuszcza stosunki zależności funkcjonalnej. Te ostatnie nie rozbijają jednak jedności kierowania dzięki wyodrębnieniu w podsystemie zarządzania organizacją tzw. komórek (stanowisk) sztabowych, których zadaniem jest wsparcie kierowników liniowych. Służą one fachową radą, ekspertyzą, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji, formułowaniem opinii.

(…)

….
Są to modele teoretyczne, nie występują one w czystej postaci, a jedynie ich modyfikacje. ELASTYCZNE STRUKTURY ORGANIZACJI:
STRUKTURA DYWIZJONALNA (SEKTOROWA) Zalety: 1) łatwość kontroli finansowej, 2) łatwość zarządzania strategicznego, 3) wzrost wewnętrznej efektywności, 4) większa motywacja kadry kierowniczej, 5) warunki dla rozwoju i dywersyfikacji.
Wady: 1) możliwość zniekształcania informacji, 2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz