Dr Mikołaj Święcki - strona 2

Struktura organizacyjna instytucji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Mikołaj Święcki
  • Administracja
Pobrań: 140
Wyświetleń: 833

Struktura organizacyjna instytucji 3.1 Pojęcie struktury organizacyjnej (schemat organizacyjny, stopień podziału organizacyjnego a szczebel kierowania, liczenie szczebli kierowania) Struktura - to budowa instytucji, podział na części...

Teoria struktur organizacyjnych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Mikołaj Święcki
  • Administracja
Pobrań: 168
Wyświetleń: 938

Teoria struktur organizacyjnych Struktury organizacyjne można podzielić ze względu na : Rodzaj więzi jakie przeważają w danej instytucji -         ze względu na charakter powiązań : struktura liniowa-służbowa, struktura funkcjonalna struktu...

Typologia stylów kierownictwa

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Mikołaj Święcki
  • Administracja
Pobrań: 161
Wyświetleń: 875

Typologia stylów kierownictwa na podstawie kryterium; relacje „przełożony -podwładny” w procesie kierowania. Metoda kierowania polega na wymieszaniu 3 elementów kierowania. Metody dyrektywne -przeważają zlecenia i bodźce (argumenty w oddali)/ Metody integratywne (?)- przeważają zlecenia i argumen...