Teoria struktur organizacyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria struktur organizacyjnych - strona 1 Teoria struktur organizacyjnych - strona 2 Teoria struktur organizacyjnych - strona 3

Fragment notatki:

Teoria struktur organizacyjnych Struktury organizacyjne można podzielić ze względu na : Rodzaj więzi jakie przeważają w danej instytucji -         ze względu na charakter powiązań : struktura liniowa-służbowa, struktura funkcjonalna struktura sztabowa Rodzaj podziału instytucji na części: - ze względu na budowę: struktura wysmukła struktura płaska Jest to podział krzyżujący się, bo w konkretnej instytucji mamy podział na części i powiązania między częściami.
4.1.1        Struktura liniowa (służbowa) Więź służbowa
Więź funkcjonalna
Struktura liniowa zwana także sztabową Cechy:
-         więzi służbowe pokrywają się z funkcjonalnymi, przebiegają tymi samymi kanałami.
-         Doradcy funkcjonalni różnych szczebli podlegają kierownikom tych szczebli, na których są usytuowani
-         Między doradcami nie ma żadnych powiązań
Zalety struktury liniowej
Wady struktury liniowej
-         Jednolitość kierowania,
-         Jasno określona odpowiedzialność za kierowanie,
-         Szybkość podejmowania decyzji-po liniach służbowej podległości,
-         Te zalety występują wtedy, gdy instytucja załatwia sprawy jednorodne.
-         jeżeli instytucja załatwia sprawy różnorodne, kompleksowo, to ta struktura przejawia wady
-         konieczność dużej ilości doradców, zainteresowanych swoją sprawą. Dyrektor Naczelny powinien mieć ogromną wiedzę i bardzo dużo czasu, aby nad tym merytorycznie zapanować.
4.1.2        Struktura funkcjonalna Cechą charakterystyczną tej struktury jest to, że więzi mogą, ale nie muszą przebiegać tymi samymi drogami.
Zalety struktury funkcjonalnej
Wady struktury funkcjonalnej
-         Realizowana jest specjalizacja w zakresie kierowania. Oprócz kierownika służbowego są przełożeni funkcjonalni do spraw technicznych, ekonomicznych, prawnych- każdy ma kierownika merytorycznego
-         Skrócona jest droga od specjalisty do wykonawcy. Doradcy mogą pominąć przełożonego w rozmowach z wykonawcą.
-         tworzone są dodatkowe stanowiska kierownicze-przełożeni funkcjonalni,
-         niejednolitość kierowania, wykonawca może otrzymywać dyrektywy z różnych źródeł
-         ryzyko przyrostu koncepcji nad wykonawstwem
-         zaciera się odpowiedzialność


(…)

… a wykonawcami podległym kierownikom pośrednich.
Zalety struktury sztabowej
Wady struktury sztabowej
-         zachowany postulat specjalizacji
-         zachowana jednolitość kierowania, wszystkie dyrektywy przepływają jednym kanałem
-         szef sztabu kontaktuje się tylko z kierownikiem po uzgodnieniu ze swoimi doradcami. Kierownik nie musi posiadać szerokiej wiedzy, bo będzie rozmawiał z fachowcem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz