Dr Marek Wasiński

note /search

Prawo międzynarodowe publiczne - komplet wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 2121
Wyświetleń: 6601

...1. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego i społeczności międzynarodowej Treść prawa międzynarodowego oraz sposób jego stosowania zależy od właściwości społeczności międzynarodowej w ramach, której to prawo powstaje i działa. To stwierdzenie jest poprawne, do każdego systemu prawne...

Źródła prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2380

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład II – Źródła prawa międzynarodowego Zwyczaj międzynarodowy jest prawem niepisanym. Oznacza to, że nie ma np. żadnego oficjalnego publikatora norm zwyczajowych, który można by porównać do „Dziennika Ustaw”, czy „Monitora Polskiego”, w któr...

Cechy charakterystyczne społeczności międzynarodowej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1582

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład I – Cechy charakterystyczne społeczności międzynarodowej Przykład 1.1 Przeprowadźmy eksperyment myślowy polegający na wyobrażeniu sobie jak wyglądałby polski porządek prawny, gdyby Jezus Chrystus przyszedł na świat w 2004 roku. Nie ma w...

Dopuszczalność użycia siły zbrojnej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 728
Wyświetleń: 4739

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład VII – Dopuszczalność użycia siły zbrojnej Niektórzy autorzy podręczników zdają się ignorować ten fakt, ale w istocie stosowanie siły zbrojnej jest elementem stosunków międzynarodowych na równi z umowami międzynarodowymi czy istnieniem or...

Hierarchia źródeł w prawie międzynarodowym - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1316

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład III – Hierarchia źródeł w prawie międzynarodowym Przykład 5.1 W ustawie prawo lotnicze znajduje się art. 122a o następującym brzmieniu: Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa i organ dowodzenia obroną powietrzną, uwzględnia...

Obywatelstwo w prawie międzynarodowym - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2730

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład VI – Obywatelstwo w prawie międzynarodowym Obywatelstwo stanowi węzeł prawny łączący państwo i osobą fizyczną. Jego istnienie wpływa na pozycję prawną jednostki na dwóch głównych płaszczyznach:   na płaszczyźnie prawa krajowego (np. ...

Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2975

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład V- Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego W rozumieniu prawa międzynarodowego państwem jest podmiot, który spełnia łącznie cztery podstawowe warunki: 1) Każde państwo musi mieć stałą ludność. Podkreślić należy, że zasadniczo nie ma ...

Środki podejmowane przez państwo dotknięte sprzecznym z prawem aktem i...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 399

Środki podejmowane przez państwo dotknięte sprzecznym z prawem aktem innego państwa. Działanie tego, kto odwet stosuje jest samo w sobie również sprzeczne z prawem, ale rozpatrywany jako odpowiedź na uprzednie działanie państwa obcego jawi się jako środek legalny. Sprawa amerykańskiego personelu dy...

Źródla prawa międzynarodowego w znaczeniu formalnym-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 476

Źródła prawa międzynarodowego w znaczeniu formalnym Dana wypowiedź normatywna np. „Zakazane jest używanie siły zbrojnej” albo „Kto zabija człowieka podlega karze” jest wiążąca, tzn. rodzi prawa i obowiązki dla adresatów o ile spełnione są pewne warunki. Jednym z tych warunków jest to, by dana wypow...

Akty jednostronne państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 357

Akty jednostronne państwa - IV źródło PM W pewnych przypadkach jednostronne oświadczenie danego państwa, które złożone jest publicznie i z zamiarem wywołania określonych skutków prawnych może stanowić źródło prawnomiędzynarodowego zobowiązania. Wyróżnia się 5 typów. Przyrzeczenie - akt na podstawi...