Dr Krzysztof Szuma

note /search

Krajowy rejestr sądowy - Rejestr przedsiębiorców

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1624

KRS Sprawy rejestrowe przedsiębiorstw zawarte są w ustawie z 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. KRS to jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości, której celem jest gromadzenie w sieci informatycznej i udostępnianie każdemu zainteresowanemu danych dotyczących zarejestrowanych podmiotów. ...

Małżeńskie stosunki majątkowe a odpowiedzialność za długi w związku z ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2380

Małżeńskie stosunki majątkowe a odpowiedzialność za długi w związku z działalnością gospodarczą. Art.31  Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z...

Organy spółki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1246

Organy spółki : Zarząd Rada Nadzorcza lub/i Komisja Rewizyjna Zgromadzenie wspólników Zarząd Składa się z 1 lub większej ilości osób fizycznych powoływanych ze wsp...

Prawo gospodarcze - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2387

Prawo gospodarcze: nie jest odrębną gałęzią prawa jest dziedziną wiedzy prawniczej bądź zespołem norm ujmowanym jako przedmiot dydaktyczny, bądź też jest traktowane jako tzw. kompleksowa gałąź prawa zawierająca normy z różnych gałęzi podstawowych (np prawa cywilnego, prawa pracy) Źródła prawa g...

Spółka akcyjna - Rada Nadzorcza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

SPÓŁKA AKCYJNA To, co nie zostanie tu omówione, jest jak w przypadku sp. z o.o. Spółka akcyjna prawna forma wielkich przedsiębiorstw w świetle prawa cywilnego banki i towarzystwa ubezpieczeniowe mogą działać tylko w formie spółek akcyjnych jest to spółka wysoce kontrolowana Spółka akcyjna powst...

Spółki kapitałowe - informaje ogólne i spółka z o.o.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1274

SPÓŁKI KAPITAŁOWE / Sp. z o.o. To takie spółki, które wyposażone są w osobowość prawną i które działają wyłącznie w swoim imieniu i same za swe długi odpowiadają z wyłączeniem wspólników. Zasady ogólne: Spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruch...

Spółki - podział spółek, spółka cicha, spółka cywilna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1757

SPÓŁKI Rodzaje spółek (kryt. podmiotowe) spółka cywilna spółka cicha osobowe kapitałowe jawna partnerska komandytowa komandyt-akcyjna Sp. z o.o. S.A. (Sp.j.) (Sp.p) (Sp.k.) (S.K.A) Istotą wyodrębnienia spółek osobowych jest stosunek wspólników do spółek, w szczególności w zakresie reprezenta...

Upadłość przedsiębiorców i postępowanie naprawcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1036

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW I POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE Prawo upadłościowe określone ustawą z 2003 roku określa przesłanki zajścia sytuacji upadłości przedsiębiorcy oraz skutki zarówno wobec upadłego, jak i jego wierzycieli. Celem postę...

Upadłość układowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

UPADŁOŚĆ UKŁADOWA Ma miejsce, gdy sąd stwierdza, że możliwe jest utrzymanie przedsiębiorstwa dłużnika za zgodą jego wierzycieli. Tu nie występuje syndyk a nadzorca układowy. Wniosek o ogłoszenie upadłości układowej może złożyć tylko dłużnik, jed...