Dr Judyta Przyłuska - strona 4

Koszt kapitału - Koszty transakcyjne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Koszt kapitału Jednym z istotnych czynników, jakie należy brać pod uwag przy decyzjach dotyczących użytkowania zasobów jest koszt finansowy. Koszt finansowania zasobu nosi nazwę ”koszt kapitału”. Szacowanie kosztu kapitału jest jednym z najtrudniejszych problemów w pracy kierownictwa finansowego fi...

Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

 1.Czym  zarządza  i  dlaczego dyrektor finansowy przedsiębiorstwa? 2.Na czym polega zarządzanie kapitałem własnym? 3.W jaki sposób wykorzystywane są środki własne?   Menedżer powinien znać odpowiedz na  pytania? 1.Jaki zysk przedsi...

Zdolność kredytowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Zdolność kredytowa-zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminie. Pojęcie „kapitał podwyższonego ryzyka ”stosowane bywa często na określenie zarówno ryzykownych pożyczek, jak i kapitału własnego pozyskiwanego na uruchomienie przedsiębiorstwa lub rozwijanie działalności. Większość spółek ”...

Nauki o organizacji - omówione zagadnienia na kolowkium

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3220

in. zagadnienia takie jak: multidyscyplinarność, interdyscyplinarność, podział spółek ze względu na formę organizacyjno-prawną, organizacja, model organizacji według Leavitta, cykl życia organizacji,

Finanse definicje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1673

...Finanse- są to zjawiska i procesy pieniężne, które powstają w związku z działalnością gospodarczą i społeczna człowieka. Finanse– są to stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych Pojęciem finanse obejmujemy tylko te zjawiska pieniężne, które ...

Bilans płatniczy-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

BILANS PŁATNICZY Bilans płatniczy jest to usystematyzowane zestawienie transakcji ekonomicznych dokonanych w ściśle określonym czasie między krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Bilans płatniczy wyraża bezpośrednio poziom i strukturę obrotów płatniczych z zagranicą. Oznacza to, że zn...

Budżet Państwa-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 217
Wyświetleń: 973

BUDŻET PAŃSTWA Budżet państwa może być używany w trojakim znaczeniu: Jako zasób pieniędzy państwa. Roczny plan gromadzenia wykorzystywania zasobów środków pieniężnych gospodarki państwa. Uważany, jako akt normatywny (ustawa budżetowa) upoważniający rząd państwa do gromadzenia dochodów oraz ich w...

Podatki-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

PODATKI Podatek - świadczenia pieniężne o charakterze przymusowym, bezzwrotnym, nieodpłatnym, ogólno pobieranym przez państwo lub związek publiczno - prawny np. samorząd terytorialny; są ustalane na podstawie przepisów prawa, które określają: warunki, wysokość, terminy płatności. Podatki są podstaw...

Procedura budżetowa i dochody budżetowe-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 483

Procedura budżetowa i jej etapy: Prace przygotowawcze - Rada Ministrów ustala wytyczne i zasady założeń polityki społeczno - gospodarczej; ustala się założenia budżetu państwa. Minister Finansów określa w formie rozporządzenia szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania ustawy budżetowej; a szc...

Wydatki publiczne i dług publiczny-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 70
Wyświetleń: 420

WYDATKI BUDŻETOWE - Wydatki publiczne Wydatki budżetowe - są to najczęściej wydatkowane środki pieniężne przez państwo lub inne związki publiczno - prawne (np. organy samorządu terytorialnego) w celu zaspokojenia potrzeb publicznych. Wyróżniamy następujące wydatki budżetowe: Wydatki związane z bu...