Dr Judyta Przyłuska

note /search

Podstawy zarządzania ćwiczenia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3430

ZARZĄDZANIE-wysoko wykwalifikowana działalność kierownictwa posługująca się bieżącym strategicznym planowaniem, odpowiednią struktura org, rozwiniętym a nawet wyrafinowanym motywowaniem, a także niezbędnym minimum kontroli. ZARZĄDZANIE-zestaw działań(planowanie,organizowanie,motywowanie,ko...

Definicja pieniądza - Inflacja - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1393

Czym jest pieniądz…? o Pieniądz to ogólnie przyjęty środek wymiany -wszystko, co będzie akceptowane przez każdego człowieka w wymianie dóbr i usług (R.G.Lipsey) o Pieniądz jest to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobow...

Finanse jako nauka i dziedzina nauk ekonomicznych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 539

Finanse jako nauka - segment nauk ekonomicznych Finanse dzielą się na: - publiczne - dotyczą budżetu państwa - lokalne - finanse samorządów terytorialnych → Istotą każdej nauki jest określenie jej przedmiotu zainteresowania, celów poznawczych, metod badawczych oraz roli spełnianej przez nią wobe...

Finanse skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1085

Finanse-zjawiska i procesy pieniężne.do zj.fin.zalicza się tylko te zjawiska w których pieniądz wyst. W postaci przepływających strumieni pieniężnych /pieniądz musi być w ruchu/.*z punktu widzenia ekonomicznego przez finanse rozumiemy zjawiska Pol. Na gromadz.i podziale śr.pieniężnych. gosp.finansow...

Plan Balcerowicza - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1204

Plan Balcerowicza Plan Balcerowicza to potoczna nazwa pakietu reform gospodarczo-ustrojowych, przygotowanego w ciągu 111 dni, którego realizacja rozpoczęła się w roku 1990. Nazwę tę utworzono od nazwiska głównego autora tych reform, ówcz...

Instrumenty oddziaływania Banku Centralnego na banki handlowe- opracow...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 623

Operacja 3 Załóżmy, ze k2 nie podejmuje gotówki, lecz poleca dokonać przelewu tej sumy na rzecz swojego dostawcy k3, który posiada rachunek bieżący w banku handlowym 2 BH2 A P Rezerwa 800 wkład k3 800 Operacja 4 BH2 udziela kredytu klientowi k4 w wysokosci 640PLN. Klient k4 nie podejmuje gotów...

Istota finansów- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

ISTOTA FINANSÓW Finanse zaczely się pojawiac na przelomie 18 i 19 stulecia. Finanse - zasoby pieniezne (łac) finire - kończyć finare - uregulować jakas sprawe finatio - orzeczenie konczace spór oraz należność finansowa finanse - termin miedzynarodowy S.Bolland „Finanse to zjawiska i procesy ...

Rynek pieniężny- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

Przedmiotem transakcji wykonywanych na rynku finansowym są wszelkiego rodzaju aktywa finansowe. W zależności od rodzaju tych aktywów rynek finansowy można podzielić na rynek pieniężny i rynek kapitałowy. Na rynku pieniężnym można lokować czasowo wolne środki pieniężne lub uzyskiwać krótkoterminowe ...

Teoria popytu pieniądza- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581

Wpływ bazy monetarnej, rynkowej stopy procentowej i częściowo dochodu na podaż pieniądza jest pozytywny, czyli dodatni. Istnieje ujemna zależność między podażą, a stopą redyskontową, stopą rezerw obowiązkowych od depozytów na żądanie, stopą ...

Wpływ zjawisk pieniężnych na procesy gospodarcze- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

Jak Keynes widział wpływ zjawisk pieniężnych na procesy gospodarcze… Wzrost podaży pieniądza powoduje spadek stopy procentowej. Ekspansja monetarna ożywia produkcję i zatrudnienie. Pułapka płynności - wzrost podaży pieniądza nie powoduje spadku stopy procentowej. Nie sprzyja to inwestycjom i rozw...