Dr Judyta Przyłuska - strona 3

POLITYKA KURSOWA W POLSCE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847

POLITYKA KURSOWA W POLSCE Początek polityki kursowej w Polsce notuje się rok 1946. W roku tym złoty był niewymienialny , obowiązywał dekret zabraniający posiadania waluty obcej. W roku 1956 na mocy kolejnego dekretu PRL , bank PKO S.A. otrzymuje prawo emisji bonów skarbowych. W roku 1960 powstaje...

POLITYKA KURSOWA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1582

POLITYKA KURSOWA W Polsce polityka kursowa znajduje się w rękach rządu w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej Kurs walutowy, to cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej. FUNKCE kursu walutowego: instrument Polityki Pieniężnej informacyjno-decyzyjne cenotwórcza alokacyjna ( alokacja ka...

Procedura uchwalania budżetu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Procedura uchwalania budżetu Procedury - to zasady postępowania w trakcie: 1) przygotowywania projektu budżetu Minister Centralnego Urzędu Planowania wspólnie z Ministrem Finansów oraz innymi ministrami przygotowuje projekt. T...

REZERWA OBOWIĄZKOWA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1176

REZERWA OBOWIĄZKOWA, JAKO DRUGI Z INSTRUMENTÓW WYKORZYSTYWANYCH W POLITYCE BANKU CENTRALNEGO. Rezerwa obowiązkowa jest instrumentem oddziaływania pośredniego, administracyjnego. ( w krajach zachodnich obchodzi się od oddziaływania administracyjnego, odgórnego ) Rezerwa obowiązkowa ma charakter poś...

Zagadnienia wstępne z finansów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

Zagadnienia wstępne Finanse FINANSE - to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem pieniądza w procesie podziału i wymiany wartości. Na ruch pieniądza składa się: gromadzenie, podział i wydatkowanie środków pieniężnych. Przedmiotem zainteresowania finansów jest pieniądz będący w ruchu, czyli ...

Zasady podatkowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Zasady podatkowe Są one postulatami, określającymi warunki, jakie powinien spełniać system podatkowy: równość, pewność, dogodność i taniość. (określił je Adam Smitch). Równość - to proporcjonalność do zdolności płatniczej podatnika (np. proporc. do zarobków pracow.), Pewność - każdy z góry powin...

KLASYCZNE PODZIAŁY INSTRUMENTÓW POLITYKI PIENIĘŻNEJ

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

KLASYCZNE PODZIAŁY INSTRUMENTÓW POLITYKI PIENIĘŻNEJ I. Instrumenty pośrednie ( np. kredyty refinansowe ) Operacja otwartego rynku Stopa dyskontowa Instrumenty bezpośrednie Rezerwy obowiązkowe Pułapy kredytowe Pozostałe II Narzędzia administracyjne Rezerwy obowiązkowe Pułapy kredytowe Nie...

Państwo - suweren w dziedzinie polityki pieniężnej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Państwo jest suwerenem w dziedzinie polityki pieniężnej. Suwerenność wyraża się w nie podleganiu żadnym innym władzom zewnętrznym i wewnętrznym. Władztwo finansowe wyraża się w trzech atrybutach: Prawo do ustanawiania i emitowania pieniądza państwowego jako obowiązującego środka płatniczego Prawo...

Dźwignia finansowa, operacyjna, połączona

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Dźwignia finansowa, operacyjna, połączona Przedsiębiorca rozpoczynając działalność polegającą np. na produkcji nowego wyrobu musi podjąć dwie decyzje: 1..Jaką  metodę produkcji podjąć *wiąże się z tym ryzyko operacyjne Do oceny ryzyk...

Finansowanie z długu. Próg rentowności

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Próg rentowności znajduje zastosowanie w wielorakiego rodzaju analizach przeprowadzonych spółkach. Jedną z najważniejszych  jest analiza ryzyka operacyjnego wiążącego się z konsekwencjami ,jaki na zysk spółki wywrzeć może spadek wielkości sp...