POLITYKA KURSOWA W POLSCE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POLITYKA KURSOWA W POLSCE - strona 1 POLITYKA KURSOWA W POLSCE - strona 2 POLITYKA KURSOWA W POLSCE - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA KURSOWA W POLSCE
Początek polityki kursowej w Polsce notuje się rok 1946. W roku tym złoty był niewymienialny , obowiązywał dekret zabraniający posiadania waluty obcej.
W roku 1956 na mocy kolejnego dekretu PRL , bank PKO S.A. otrzymuje prawo emisji bonów skarbowych.
W roku 1960 powstaje pierwsza możliwość posiadania przez społeczeństwo polskie innych walut obcych.
W 1982 rok - pierwsza ustawa „Prawo Bankowe”, Ustawa o NBP, pierwsze prawo dewizowe , określające politykę dewizową, zniesienie kursu paretytowego. Ustalono:
kurs do dolara 20 zł - 1 $
kurs do rubla transferowego 68 zł - 1 rubel transf.
Od 1982 r. rząd polski rozpoczyna prowadzenie polityki kursowej
1986r. - stajemy się członkami Międzynarodowego Funduszu Walutowego
1987r - zezwolono 3 bankom komercyjnym na prowadzenie tzw. przetargów dewizowych ( walutowych ). Były to banki :
Bank Handlowy
Bank Rozwoju i Exportu
Bank PKO.S.A.
Przetargi walutowe polegały na tym, że wcześniej waluta z innych krajów , pochodząca np. z exportu, była skupowana przez banki komercyjne. Na przetargu natomiast spotykali się exporterzy i bezpośrednio wymieniali waluty.
Lata 1986 - 1990 - Były dwa rodzaje kursu : czarnorynkowy - nielegalny obrót dewizami
Oraz kurs oficjalny. Np. w roku 1989 była 5 krotna różnica kursu czrnorynkowego do oficjalnego.
W 1989r. w ostatnim dniu ukształtował się kurs na poziomie 670 zł/1$.
Wprowadzono plan Balcerowicza, wg którego jednym z podstawowych instrumentów był kurs walutowy. Podstawowym celem zastosowania tego kursu było zbicie inflacji ( wynosiła ona w tym okresie 1000%).Ten kurs walutowy nazywany jest „nominalną kotwicą antyinflacyjną”.
W 1989r.rząd musiał podjąć decyzję, jaki wprowadzić kurs. Patrząc na doświadczenia innych krajów ( najczęściej tzw. rynków wschodzących : Meksyk, Urugwaj, Ukraina, Brazylia, Litwa ), gdzie wprowadzono tzw. usztywnienia ( krótkoterminowe ) kursów, gdyż tylko usztywnienia kursów zbijało inflację. Dlatego nasz rząd w roku 1990 wprowadził kurs sztywny.
W 1989 i 1990 uważano, że najlepiej wprowadzić kurs sztywny do dolara.
1.styczeń 1990
- wprowadzenie wymienialności wewnętrznej po sztywnym kursie złotego 1 USD - 9500zł.
17 maja 1991
dewaluacja złotego o 17% ( 1 USD = 11000 zł )
wprowadzenie koszyka 5 walut, jako podstawowego kursu złotego ( USD - 45%, DEM - 35%, GBP - 10%, FRF - 5%, CHF - 5%) w stosunku do tych walut wprowadzono kurs sztywny
14 październik 1991
Zastąpienie kursu sztywnego pełzającego o ustalonej stopie dewaluacji ( 1,8% miesięcznie - czyli 9 zł dziennie)


(…)

… MIĘDZYBANKOWEGO - tzw. kurs fikxingowy
Banki komercyjne były codziennie zobowiązane dzwonić do banku centralnego i podawać swoje kursy kupna i sprzedaży waluty, z nich brana była średnia.
21.04.2001
Unia Walutowa powstała w latach 50-tych.Celem tej Unii była obrona kursu walutowego.
Traktat z Mastricht opracował kodeks dla UE oraz warunki do przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU).
W roku 1992…
… koordynacji polityki makroekonaomicznej głównie budżetowej w celu zbliżenia podstawowych wskaźników gospodarczych poszczególnych krajów członkowskich EMU.
Trzy etapy dochodzenia do EMU
1 etap: lata 90 - 93
wprowadzenie swobody przepływu kapitałów
2 etap: lata 94-98
tworzenie ram instytucjonalnych ( EIW - Europejski Instytut Walutowy ESBC - Europejski System Banków centralnych)
całkowita swoboda…
… stopa procentowa nominalna to stopa dochodowa dziesięcioletnich obligacji rządowych udział w ERM : kraje członkowskie powinny respektować bez szczególnych napięć normalny przedział wahań kursów walut przewidziany w ramach mehanizmu kursowego przynajmniej w ciągu dwóch ostatnich lat przed badaniem dotychącym spełnienia kryteriów spójności.
3 etap: od 1998r.
utworzenie Europejskiego Banku Centralnego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz