Zasady podatkowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady podatkowe - strona 1 Zasady podatkowe - strona 2 Zasady podatkowe - strona 3

Fragment notatki:

Zasady podatkowe
Są one postulatami, określającymi warunki, jakie powinien spełniać system podatkowy:
równość, pewność, dogodność i taniość. (określił je Adam Smitch).
Równość - to proporcjonalność do zdolności płatniczej podatnika (np. proporc. do zarobków pracow.),
Pewność - każdy z góry powinien wiedzieć, jaki ciąży na nim obowiązek podatkowy ,
Dogodność - podatek powinien być pobierany w czasie i w sposób dla podatnika najdogodniejszy,
Taniość - głosić, by dążyć do najoszczędniejszego wymiaru i poboru podatków.
Współcześnie zasady te uzupełniane są o fiskalne, ekonomiczne, sprawiedliwości i techniczne
Funkcje podatku
Podatki spełniają 3 podstawowe funkcje
Funkcja fiskalna
Podatki sa głównym źródłem dochodów państwa, gwarantują finansowanie wydatków publicznych
Funkcja stymulacyjna
Podatki sa wykorzystywane przez państwo jako instrument oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych w celu skorelowania ich z założeniami polityki gospodarczej i społecznej państwa.
Funkcja redystybucyjna
Podtki sa instrumentem przesuwania dochodów pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Zjawisko rozkładóu dochodów z punktu widzenia kryterium rówmności ananlizuje się za pomoca tzw. krzywej Lorentza. Frzywa te reprezentuje idealny / absolutny rozkład dochodu w społeczeństwie.
Wykres: Krzywa rozkładu dochodów ludności
dochody %
100 C
80 krzywa absolutnej równości pole nierówności dochodów po opodatkowaniu
60 E pole nierówności dochodów przed opodatkowaniem
40 J' J
20
B
0 20 40 60 80 100 ludność %
Jeżeli dochody znajdujące się w dyspozycji społeczeństwa równają się 100%, to zgodnie z krzywą absolutnej równości procentowy udział ludności w tych dochodach odpowiada idealnie strukturze dochodów.
Skrajnym przeciwieństwem idealnej równości jest idealna nierówność. Jednak te skrajności należy odrzucić. Nie istnieją one. W rzeczywistości gospodarczej rozkład dochodów nie jest równomierny, np. krzywa OJC oznacza, że 75% ogółu społeczeństwa dysponuje zaledwie ok. 45% dochodu. Krzywa nierówność ma w przykładzie kształt hipotetyczny (umowny). Kształt jej jest różny w różnych krajach i okresach. W przykładzie widać, że krzywe nierówności dochodów mogą być i są zmieniane za pomocą podatków. W wyniku podatków pole nierówności OJCP zmniejsza się o pole półksiężyca OJ'CJO.

(…)

… kształt hipotetyczny (umowny). Kształt jej jest różny w różnych krajach i okresach. W przykładzie widać, że krzywe nierówności dochodów mogą być i są zmieniane za pomocą podatków. W wyniku podatków pole nierówności OJCP zmniejsza się o pole półksiężyca OJ'CJO.
W praktyce w Polsce obowiązuje podatek liniowy i wynosi on 19%. Ok. 6% płatników o najwyższej stawce gwarantuje dochody fiskusa w wysokości ok. 45% dochodów z tytułu podatku.
Konstrukcja podatku
Obejmuje ona następujące elementy:
Podmiot podatku
podatnik (osoba fizyczna, lub prawna ponosząca ciężar podatku)
płatnik (osoba fizyczna, lub prawna zobowiązana do pobierania i wpłacania zaliczki podatkowej)
Przedmiot podatku
Rzecz lub zjawiska, zdarzenia, z którymi prawo wiąże powstawanie obowiązku podatkowego.
Podstawa podatku
Przedmiot podatku wyrażony…
… podatków
Systematyka podatków polega na pogrupowaniu ich wg określonego kryterium:
A) Kryterium przedmiotu opodatkowania
podatki przychodowe (od przychodów) - np. podatek rolny. Leśny
Są cenotwórcze (wkalkulowane w cenę), płaci się je w związku z działalnością gospodarczą i osiąganymi przychodami
podatki dochodowe (od dochodów) - np. podatek od osób fizycznych i prawnych
Mają one następujące cechy…
… powszechnego użytku, 2. stosunkowo wysokie koszty poboru i kontroli podatników, 3. rozbudowana ewidencja, 4. możliwość oszustw podatkowych, 5. niesprawiedliwość w sytuacji istnienia niewielkiej ilości stawek, Rynkowe relacje podmiotu do podatku
W ujęciu mikroekonomicznym należy analizować skutki nakładania podatku przez pryzmat rynku, tzn. wpływ na kształtowanie się popytu i podaży, czyli w ostateczności…
… maleje popyt i podaż na rynku dobra A. Jednocześnie wzrosła cena brutto, odpowiada ona odcinkowi OT, natomiast spadła cena netto (cena producenta) ON'.
Nałożenie podatku wywołuje następujące skutki:
dla producenta dotkliwy jest spadek popytu na dobro A oraz spadek wpływów ze sprzedaży netto
podwyższona cena brutto na jednostkę dobra A jest skutkiem nałożenia podatku. Nowa cena jest częściowo pokryta…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz