Dr Judyta Przyłuska - strona 5

Funkcje i klasyfikacja finansów-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Funkcje finansów §Funkcja alokacyjną (zwana także funkcją rozdzielczą) odnosi się dokonywania za pomocą strumieni pieniężnych alokacji zasobów w gospodarce rynkowej (rozdzielenie czynników produkcji oraz wytworzonych dóbr). Przepływów pieniężnych skutkujący alokacją czynników wytwórczych, zarówno w...

Czym jest pieniądz-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Czym jest pieniądz Pieniądz to ogólnie przyjęty środek wymiany -wszystko, co będzie akceptowane przez każdego człowieka w wymianie dóbr i usług (R.G.Lipsey) o Pieniądz jest to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobowiąza...

Finanse jako nauka i dziedzina nauk ekonomicznych-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Finanse jako nauka - segment nauk ekonomicznych Finanse dzielą się na: - publiczne - dotyczą budżetu państwa - lokalne - finanse samorządów terytorialnych → Istotą każdej nauki jest określenie jej przedmiotu zainteresowania, celów poznawczych, metod badawczych oraz roli spełnianej przez nią wobe...

Finanse jako nauka i jako zjawisko ekonomiczne-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

Finanse jako nauka i jako zjawisko ekonomiczne Finanse są działem nauki, który zajmuje się badaniem określonego elementu rzeczywistości ekonomicznej bazującego na pieniądzu i formułowaniem na podstawie uzyskanych wyników określonych twierdzeń i praw. Finanse są tak ściśle powiązane i innymi dyscypl...

Finanse jako nauka-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Finanse jako nauka - przedmiot i metoda Struktura nauki o finansach - wg najważniejszego kryterium własności. [Podstawka] Podział finansów: Finanse publiczne i prywatne w gospodarce rynkowej. [Daniluk] → Finanse prywatne to finanse osób fizycznych oraz prywatnych osób prawnych. → Finanse publiczne...

Rachunkowość dochodu narodowego-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

Rachunkowość dochodu narodowego → GDP (gross domestic product) - PKB (produkt krajowy brutto) GDP = C + IG + G + NX Gdzie: IG - inwestycje brutto IG = IN + A Gdzie A - amortyzacja IN - wydatki na inwestycje NX - krajowy eksport → Amortyzacja zwana inaczej zużyciem kapitału trwałego jest kate...

Ruch okrężny-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1288

Ruch okrężny - model z inwestycjami i oszczędnościami Zmiana założeń: → Gospodarstwa domowe nie muszą wydawać wszystkiego na konsumpcję dóbr i usług: mogą generować oszczędności (osoby indywidualne) → Przedsiębiorstwa mogą otrzymywać przychody niepochodzące od gospodarstw domowych, lecz stanowiąc...

Wartość pieniądza w czasie - prezentacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 294

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: oprocentowanie i dyskontowanie, wyznaczanie zmiany wartości pieniądza w czasie, podatek "Belki", odsetki złożone, zadania i rozwiązania....

Wartość pieniądza w czasie-prezentacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wartość pieniądza w czasie, oprocentowanie i dyskontowanie, przykłady, zadania...