Dr Jolanta Drabarek - strona 3

Definicje administracji, funkcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 875

Definicje administracji: Definicja celowościowa - administracja publiczna to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach...

Gmina

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 623

Gmina „podstawowa jednostką samorządową jest gmina' art. 164 ust. 1 Konstytucji RP. Gmina jest to wspólnota samorządowa, tworzona przez wszystkich mieszkańców, zamieszkujących pewne terytorium, wykonująca zadania publiczne w imieniu własnym, posiadająca osobowość prawną, której samodzielność podle...

Język administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Język administracji/administracja inteligentna Język państwowy a język urzędowy w państwach europejskich Dwie kategorie: państwowy i urzędowy (Francja, Austria, Słowacja, Belgia, Szwajcaria, Chorwacja) Język państwowy a urzędowy Język w którym publiczne władze państwowe występując oficjalnie wsp...

Kadry administracji publicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1134

Kadry administracji publicznej 24 maja egzamin - 16.45 egzamin. Druga część na 17.30. Pytania otwarte i zamknięte. Obowiązuje to co na wykładzie. Model prawa urzędniczego: pozycyjny, kariery, mieszany. 2 pierwsze są bardziej teoretyczne. W praktyce pojawia się coraz częściej model mieszany. Coraz ...

Pojęcie administracji - Interwencjonizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 616

Pojęcie administracji pochodzi z łacińskiego ministrare słowa służyć. Administracja jest podsystemem systemu politycznego. Koncepcja ustrojowa, polityczna państwa wpływa na administrację. Do pewnego czasu próbowano zdefiniować administrację. Od pewnego momentu mówią, że się nie da zdefiniować admini...

Powiat - Lokalna wspólnota samorządowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1106

Powiat Lokalna wspólnota samorządowa Wspólnotę tworzą mieszkańcy powiatu z mocy prawa Powiat ma osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w zakresie określonym przez ustawy Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej Powiat Powiat jako jedno...

Proces podejmowania decyzji administracyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

: proces podejmowania decyzji administracyjnej Decyzja - wynik procesu złożonego z wielu logicznie wzajemnie powiązanych etapów. Proces powstawania decyzji nie jest jednorodny, tylko złożony. Mamy modele podejmowania decyzji: model racjonalny - zakłada, że decyzja to dokonywanie wyboru między alt...

Rada Ministrów - Zasada kolegialności

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1638

Rada ministrów W konstytucji nie występuje pojęcie rządu, jest to pojęcie umowne. Rada ministrów - naczelny organ administracji rządowej. Jej działanie opiera się na trzech zasadach: kolegialności (rozstrzygnięcia mające znaczenie polityczne) na przykładzie budżetu resortowości (sprawy rutynowe) ...

Reformy w administracji publicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 693
Wyświetleń: 840

Reformy w administracji publicznej Pojęcie reformy to pojęcie neutralne a na dodatek może mieć różny przebieg - fundamentalny, lub powolny, ewolucyjna zmiana. Rodzaje reform: Reforma o orientacji rynkowej (`marketyzacja' lub `urynkowienie') - reforma administracji publicznej o charakterze rynkowy...

Samorząd województwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 763

samorząd województwa Podstawy prawne: ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Konstytucje RP art. 164 ust 2- przewiduje możliwość powołania.. Województwo jest jednostką samorządu terytorialnego, czyli regionalną wspólnotą samorządową a także największą jednostką zasadniczego podziału...