Dr Jolanta Drabarek - strona 4

Systemy administracyjne w innych państwach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 560

Systemy administracyjne w innych państwach Wielka Brytania: - nie ma pisemnej konstytucji, - system common law, konwenanse konstytucyjne, ustawy, orzecznictwo sądów, - zasada rządów prawa (rule of law), większość rozstrzygnięć, w tym administracyjnych przypada sądom powszechnym, - zasada podziału ...

Urzędy centralne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1491

Urzędy centralne Urzędy centralne - są to samodzielne centralne organy administracji niemające statusu organów naczelnych. Trudno poddają się klasyfikacji, wymykają się wszelkim przejrzystym podziałom. Cechy: powoływane drogą ustawową, mają własne, ustawowo określone kompetencje nie należą do str...

Ustrój miasta stołecznego Warszawy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791

Ustrój miasta stołecznego Warszawy Metropolia - duży ośrodek miejski o specyficznych funkcjach i powiązaniach zewnętrznych, obejmujących sferę polityczną, społeczną i ekonomiczną. Specyfika metropolii Silny rozwój sektora usług wyższego rzędu, zwłaszcza takich jak nauka, finanse, ubezpieczenia, ku...

Wygaśnięcie mandatu wójta; zadania gminy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Wygaśnięcie mandatu wójta Decyduje uchwała rady gminy Odmowa złożenia ślubowania i pisemne zrzeczenie się mandatu Utrata praw wybieralności, lub brak tego prawa w dniu wyborów Naruszenie zakazów łączenia funkcji wójta z określonymi w ustawie funkcjami. W drodze referendum, gdy rada gminy nie ud...