Samorząd województwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorząd województwa - strona 1 Samorząd województwa - strona 2 Samorząd województwa - strona 3

Fragment notatki:

samorząd województwa
Podstawy prawne: ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Konstytucje RP art. 164 ust 2- przewiduje możliwość powołania..
Województwo jest jednostką samorządu terytorialnego, czyli regionalną wspólnotą samorządową a także największą jednostką zasadniczego podziału terytorialnego kraju, w celu wykonywania administracji publicznej. Specyfika województwa
Jest jednostką samorządu terytorialnego; jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego do wykonywania administracji publicznej. Uwaga! Na terenie tego samego województwa działają równolegle dwa…
Źródła konfliktu
Trudności w rozgraniczeniu zadań i kompetencji między samorządem województwa, a administracją rządową w terenie, zwłaszcza natury ogólnej. Naturalne dążenie obu organów do poszerzania władzy, a więc i wzrostu prestiżu. Płaszczyzny sporu
Na płaszczyźnie nadzorczej; na płaszczyźnie wynikające ze wspólnego wykonywania zadań wojewódzkiej administracji publicznej; dysponowanie środkami finansowymi pochodzącymi z UE. Skutki sporu
dwie tendencje ( w zależności od polityki rządu):
- wspieranie wojewody i próba hierarchizowania i centralizowania działalności
- wzmacnianie pozycji marszałka województwa
Specyfika województw
W Polsce funkcjonuje 16 województw. Liczba gmin przynależnych do województw jest zróżnicowana i waha się od 71 gmin w województwie opolskim do 325 w województwie mazowieckim. Nazwy województw wywodzą się od nazw regionów historycznych, geograficznych lub od nazw miast będących stolicą województwa. Siedziba władz
Ustawa określa siedziby władz wojewódzkich tj. wojewody i województwa wraz z jego zarządem. Formy demokracji bezpośredniej w samorządzie województwa:
Wybory (takie same jak w gminie i powiecie)
Referendum: obligatoryjne - w sprawie odwołania sejmiku województwa przed upływem kadencji; fakultatywne - w każdej ważnej sprawie. Referendum przeprowadza się z inicjatywy sejmiku lub na wniosek 5%
Konsultacje z mieszkańcami
Sejmik samorządowy
Organ kolegialny, stanowiący i kontrolny, wybierany bezpośrednio przez mieszkańców województwa. Kadencja 4 lata. W skład wchodzą: radni w liczbie 30 w województwach do 2 mln. mieszkańców, po 3 radnych powyżej 50…
Zadania sejmiku (art. 18)
Stanowienie aktów prawa miejscowego
Statut województwa
Zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim
Zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz