Kadry administracji publicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kadry administracji publicznej - strona 1 Kadry administracji publicznej - strona 2 Kadry administracji publicznej - strona 3

Fragment notatki:

Kadry administracji publicznej
24 maja egzamin - 16.45 egzamin. Druga część na 17.30. Pytania otwarte i zamknięte. Obowiązuje to co na wykładzie.
Model prawa urzędniczego: pozycyjny, kariery, mieszany. 2 pierwsze są bardziej teoretyczne. W praktyce pojawia się coraz częściej model mieszany. Coraz częściej odchodzi się od modelu kariery.
Model kariery (zamknięty).
Podstawowym kryterium przyjęcia do służby cywilnej w tym modelu jest egzamin sprawdzający ogólne predyspozycje kandydata do pracy w administracji publicznej, a nie na konkretne stanowisko. Egzamin - trudne i stawiające duże wymagania - odbywają się co najmniej dwukrotnie: przy wejściu do służby i po odbyciu służby przygotowawczej. Po zdaniu tego 2 egzaminu kończy się czas sprawdzania.
Zakłada stopniową karierę urzędniczą od stanowisk początkowych do najwyższych w hierarchii służbowej. Mianowanie występuje jedynie na pierwszych stanowiskach. Przy awansach liczy się wyłącznie staż pracy w administracji publicznej. Służba w zasadzie ma charakter dożywotni, co oznacza, że jeśli urzędnik przestrzega odpowiednich reguł, może pracować aż do nabycia praw emerytalnych. Model ten charakteryzuje się silną hierarchizacją - nie można awansować, pomijając jakiś szczebel kariery, czy rozpoczynać pracy od stanowisk średnich lub kierowniczych. Status urzędnika określają przepisy prawa publicznego, co oznacza, że zatrudnia go państwo, a nie określony urząd. Mianowanie jest to jednostronny akt administracyjny ze strony państwa. Wymogi wykształcenia warunkujące podjęcie pracy są ściśle określone przez prawo. Przy rekrutacji do służby zwraca się uwagę na prezentowane przez kandydata świadectwa i dyplomy, a w niektórych państwach (Niemcy) określa się ustawowo, po jakich uczelniach absolwenci mogą się ubiegać o pracę. Liczy się wykształcenie formalne. Proces pracy ma bardziej charakter nakazowy niż ukierunkowany na cele.
Odrębny system płac i emerytur urzędników służby cywilnej jest określany ustawowo przez władze, które nie są zobowiązane do wypracowania w tych sprawach porozumienia ze związkami zawodowymi. W pracy występuje silny nacisk na sumienność, uczciwość i przestrzeganie prawa przez urzędników służby cywilnej. W modelu tym podkreśla się wagę specjalnych przepisów dyscyplinarnych. Model kariery w jakich krajach występuje: Austria, Belgia, Grecja, Francja, Niemcy (modelowy przykład), Portugalia, Słowacja, Turcja, Hiszpania, Cypr, Bułgaria, Słowenia, Rumunia, Słowacja, Luksemburg, Irlandia. Wady modelu kariery:
Hierarchiczność
Niski poziom motywacji pracowników do generowania nowych pomysłów i osiągania maksymalnej wydajności i jakości
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz