Administracja w Unii Europejskiej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Administracja w Unii Europejskiej - omówienie  - strona 1  Administracja w Unii Europejskiej - omówienie  - strona 2  Administracja w Unii Europejskiej - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Administracja w UE
Administracja- potocznie jest to działalność zmierzająca do uzyskania określonych efektów. W tym znaczeniu jest to bliskie słowom: kierownictwo, zarząd, zarządzanie.
Administracją publiczną nazywa się działalność prowadzoną przez państwo lub inne związki publicznoprawne za pośrednictwem organów, urzędów lub jednostek o innym statusie prawnym.
Służba cywilna- określenie na sytuację prawną pracowników zatrudnionych w organach i instytucjach państw. Funkcjonują tutaj specjalne przepisy prawne.
Charakterystyczne elementy funkcjonowania administracji:

sposób obsadzania stanowisk i przyjmowania do pracy

możliwości kariery zawodowej

warunki zatrudnienia: kontrakt czy umowa o pracę

system wynagrodzeń

system emerytalny
Na podstawie tych czynników można wyróżnić w Europie „model kariery” (Austria, Belgia, Hiszpania, Francja,Grecja, Portugalia, Niemcy, Luksemburg) i „model stanowisk” (Dania,Finlandia, S
zwecja,Wielka Brytania, Włochy, Holandia).
Kontekst UE.
Administracja UE opiera się na analogicznych zasadach co administracja narodowa. W miejsce interesu narodowego pojawia się wspólnotowy, organów państwowych instytucje wspólnotowe, a narodowych instrumentów prawnych wspólnotowe dyrektywy czy rozporządzenia.
Funkcjonariusze wspólnotowi stanowią specjalistyczny korpus administracyjny, działający na podstawie przepisów prawa Wspólnotowego.
Re
alizacja UE wymaga nie tylko sprawnie funkcjonujących mechanizmów politycznych, ale także efektywnego administrowania. Komisja Europejska ma czuwać na wykonywaniem postanowień wspólnotowych i posługiwać się profesjonalną kadrą urzędniczą. Urzędnikiem jest osoba, która w jednej z instytucji UE wykonuje stałą pracę i została nominowana do jej wykonywania na podstawie pisemnego aktu- umowy o prace. Model administracji w WE wywodzi się z lat 50tych i jest to model kariery, czyli jest zamknięty. Administracja wspólnotowa wymaga wprowadzenia zmian (nacisk na staż pracy, ograniczenia elastyczności, ograniczenia budżetowe, podnoszenie standardów zatrudnienia) Kierunki zmian zostały określone w Białej Księdze z marca 2000roku. Wymienia się takie zasady jak: przejrzystość, odpowiedzialność, orientacja na obywatela, efektywność, zwiększenie efektywności pracowników wewnątrz instytucji, utworzenie jednolitego sposobu rekrutacji.

(…)

… mobilności pracowników wewnątrz instytucji i między nimi, stworzenie jednolitego systemu rekrutacji oraz ogłaszania konkursów na wyższe stanowiska. Po 3 latach reformy wprowadzono:

kodeks etyczny

uproszczenie procedur administracyjnych ➔
lepsze wykorzystywanie technologii informacyjnych
system zarządzania opartego na aktywności w odniesieniu do cyklów zarządzania i planowania ➔
poprawę zarządzania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz