Dr Joanna Kaczor

note /search

Polityka pieniężna - wykłady

 • Finanse
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2849

...1. Podejście w kategorii Teorii zapasów Baumola Jest to podejście mechanistyczne, które traktuje pieniądz transakcyjny jako część bieżącego dochodu, ale na skutek rozwoju finansów powstają nowe zbliżone do pieniądza aktywa mające przychód z tytułu oprocentowania i charakteryzujące się względ...

Wykłady PP

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2065

  Wykład 1    PIENIĄDZ  Powstanie pieniądza: pieniądz pojawił się kiedy gospodarka naturalna zmieniła się w  gospodarkę towarową.     Powszechny ekwiwalent wartości    Wszystko to, co jest powszechnie akceptowane jako środek regulowania zobowiązań.  Istota przejawia się w jego funkcjach:  1.  F...

Bankowość - Weksel - notatki z wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2912

stron. ...Weksel- dokument który pojawił się w wieku XII 1transport był niebezpieczny 2zapotrzbowanie na obca walutę było utrudnione ponieważ małe państewka miały tendencje do bicia własnych monet, występowało również fałszowanie pieniędzy Najpierw pojawił się weksel własny a dopiero późnie...

Polityka pieniężna - Teoria ilościowa

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2044

...Klasyczna wersja teorii ilościowej pieniądza. P = M * v / y Równanie to jest zawsze prawdziwe, ponieważ ma charakter tautologii. Całkowity wolumen transakcji w gospodarce w danym okresie czasu może być mierzony po stronie towarowej jako iloczyn sumy dóbr, będący przedmiotem obrotu i uzyskanej...

Bankowość- dr Joanna Kaczor Uek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Bankowość
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3444

Weksel jako dokument pojawił się w obrocie w XII wieku. Przyczyny były następujące: transport dużej ilości pieniędzy był niebezpieczny, zaopatrzenie w walutę obcą było bardzo uciążliwe zwłaszcza wtedy gdy małe państewka biły własną monetę i bardzo często zmieniały jej wartość... RODZAJE WEKS...

Metody określające zdolności kredytowe - Efektywność finansowa - Kred...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1806

Kredyt w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Skala zapotrzebowania na kredyt i usługi bankowe jest uzależniona od koniunktury gospodarczej w kraju. Osłabienie koniunktury powoduje na ogół spadek popytu na kredyt i usługi bankowe, przyczynia się do obniżenia dochodów, a równocześnie staranie o...

Ocena zdolności kredytowej firmy "Chemia" na podstawie analizy wskaźni...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2478

W pracy zawarte są wszystkie obliczenia z krótkim komentarzem. Praca została zrobiona na zajęcia z bankowości na Uniwersytecie ekonomicznym w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Joanna Kaczor. Dokument ma 11 stron i zawiera obliczenia dotyczące wielkości takich jak: wskaźniki płynności, w tym wskaźnik pł...

Polityka pieniężna wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 840
Wyświetleń: 5453

Na 23 stronach maszynopisu zostały przedstawione kwestie związane z tym tematem. Zaczynając od definicji samego pieniądza, funkcji pieniądza i praw rządzących pieniądzem (tj. prawo ilości pieniądza, prawo Gresham'a, Kopernika czy prawo powrotnego strumienia pieniądza). Później materiał porusza kwes...

Polityka pieniężna - wykłady, dr Joanna Kaczor

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4144

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: portfel aktywów Tobina, teoria pieniądza ostrożnościowego, podaż pieniądza, podmioty uczestniczące w podaży pieniądza, organy banku centralnego, podstawowe funkcje banku centralnego, instrumenty polityki pieniężnej, instrumenty polityki pieniężnej, in...

Notatki + referat o teorii Friedmana

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4298

Oto wszystkie wykłady od dr Joanny Kaczor. Pani doktor z roku na rok podaje te notatki każdemu potokowi więc warto mieć je już wcześniej, szczególnie, że szybko dyktuje ;) Notatka zawiera także referat o teorii Friedmana. Notatka zawiera materiały z przedmiotu polityka pieniężna. Notatka porusza zag...