Ocena zdolności kredytowej firmy "Chemia" na podstawie analizy wskaźnikowej i analizy punktowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena zdolności kredytowej firmy Ocena zdolności kredytowej firmy Ocena zdolności kredytowej firmy

Fragment notatki:

W pracy zawarte są wszystkie obliczenia z krótkim komentarzem. Praca została zrobiona na zajęcia z bankowości na Uniwersytecie ekonomicznym w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Joanna Kaczor. Dokument ma 11 stron i zawiera obliczenia dotyczące wielkości takich jak: wskaźniki płynności, w tym wskaźnik płynności bieżącej (current ratio), wskaźnik płynności szybkiej (quick ratio), wskaźnik podwyższonej płynności, Kapitał Pracujący, wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem, wskaźniki zadłużenia, wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem, wskaźniki efektywności firmy (sprawności działania), wskaźnik operacyjności, wskaźnik poziomu kosztów finansowych, wskaźnik obrotu aktywami, wskaźnik rotacji majątku obrotowego, wskaźnik rotacji należności, wskaźnik rotacji należności w dniach, wskaźnik rotacji zobowiązań, wskaźnik rotacji zapasów, wskaźnik rotacji zapasów w dniach, wskaźniki rentowności, wskaźnik rentowności sprzedaży brutto, wskaźnik rentowności sprzedaży netto(ROS- return on sale), wskaźnik rentowności aktywów netto, wskaźnik rentowności kapitału własnego, metoda punktowa w ocenie wiarygodności kredytowej.

PIENIĄDZ - powszechny ekwiwalent wartości, wszystko to, co służy do przeprowadzania wymiany między podmiotami. Pieniądz papierowy jako 1 zaczęli stosować chińczycy
Funkcje pieniądza ( kruszcowego ) : - środek wymiany ( cyrkulacji ) /- miernik wartości/-środek płatniczy/- gromadzenie wartości ( tezauryzacji )/- f. pieniądza światowego
Funkcje pieniądza:
1.środek wymiany (cyrkulacji) - pieniądz występuje realnie, zapłata gotówkowa lub bezgotówkowa w zamian za dany towar lub usługę, nabywca przekazuje sprzedawcy określoną ilość pieniędzy, (pieniądz żyrowy —> przelew, czek /zapłata czekiem - powyżej 500 zł, potwierdzenie czeku, brak pokrycia - odpowiada wystawca)
2.miernik wartości - pieniądz sprowadza wartość towarów i usług do wspólnego mianownika i wyraża tę wartość w cenie, pełni te funkcję idealnie i wyobrażeniowo. Pieniądz papierowy nie posiada wartości wewnętrznej. O jego wartości świadczy siła nabywcza - nabywanie dóbr i usług. Pieniądz jest warty tyle, ile kruszec w nim zawarty.
3.środek płatniczy- kredyt towarowy, pieniądz kredytowy —> WEKSEL(papier wartościowy),Weksel własny - przyrzeczenie zapłaty, Weksel trasowany (ciągniony) - zobowiązanie do zapłaty. Weksel może być prawnym środkiem płatniczym. 4.środek gromadzenia rezerw wartości (tezauryzacja) - krótki i średni okres czasu, jeśli pieniądz jest dobrym środkiem płatniczym i dobrym środkiem cyrkulacji to jest dobrym środkiem tezauryzacji.
5.f. pieniądza światowego- poprzednie funkcje ujęte w skali światowej.
System pieniądza papierowego:
-otwarty: można wymienić na inną walutę
-zamknięty: nie ma korelacji z walutą światową
PRAWA RZĄDZĄCE PIENIADZEM:
1.Prawo ilości pieniądza potrzebnego do obiegu powszechnego - Odnosi się do wszystkich systemów pieniężnych (kiedy pieniądz występuje realnie, cyrkulacja, tezauryzacja, środek płatniczy). W każdej funkcji trzeba wprowadzić zapotrzebowanie na pieniądz. 2.Prawo historyczne Greshama - Kopernika - pieniądz gorszy wypiera z rynku pieniądz lepszy. Różnica między ustawowym, a rynkowym kursem kruszcu. Obecnie dotyczy pieniądza podwartościowego (monety), występuje w 2 przypadkach: a)pieniądz papierowy + pieniądz kruszcowy (—> wycofany, podlega tezauryzacji) obok pieniędzy papierowych prawnym środkiem płatniczym są monety
b)wartość materiału pieniężnego monet zdawkow ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz