Wykłady PP

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady PP - strona 1 Wykłady PP - strona 2 Wykłady PP - strona 3

Fragment notatki:


  Wykład 1    PIENIĄDZ  Powstanie pieniądza: pieniądz pojawił się kiedy gospodarka naturalna zmieniła się w  gospodarkę towarową.     Powszechny ekwiwalent wartości    Wszystko to, co jest powszechnie akceptowane jako środek regulowania zobowiązań.  Istota przejawia się w jego funkcjach:  1.  Funkcja miernika wartości  W funkcji tej pieniądz sprowadza wartość towarów i usług do wspólnego mianownika  i wyraża ją w cenie. Pieniądz w tej funkcji staje się jednostką obrachunkową i aby  wyrazić w nim wartość towarów i usług nie trzeba go mieć, wystarczy znać wartość  jednostki pieniężnej, wartość tego towaru lub usługi i podać cenę.  W przypadku  pieniądza kruszcowego jego wartość określa kruszec.  W przypadku pieniądza  papierowego jego wartość określa siła nabywcza, czyli zdolność do nabywania  towarów i usług o określonej wartości. Pieniądz papierowy może tak jak pieniądz  kruszcowy pełnić funkcję miernika wartości pod warunkiem, że jego siła nabywcza  nie ulega zbyt szybkim zmianom.   2.  Funkcja środka cyrkulacji  W funkcji tej pieniądz występuje realnie i w zamian za dane towary lub usługi,  sprzedawca otrzymuje od nabywcy określoną ilość pieniędzy. Zapłata może nastąpić  w formie pieniądza gotówkowego lub bezgotówkowego (przelewu lub czeku).  Pieniądz bezgotówkowy nazywa się pieniądzem żyrowym.  3.  Funkcja środka płatniczego  Była podobna do funkcji środka cyrkulacji. Później pojawił się pieniądz kredytowy  (weksel). Weksel może być pieniądzem pod warunkiem, że obie strony zgodzą się go  użyć. Weksel można odstąpić do banku komercyjnego – to się nazywa dyskonto, a  bank komercyjny może go odstąpić bankowi  centralnemu – redyskonto.  4.  Funkcja gromadzenia rezerw wartości  Wiąże się ściśle z dwiema poprzednimi funkcjami (środka cyrkulacji i środka  płatniczego). Funkcja ta będzie spełniona jeśli będą spełnione obydwie funkcje czyli  środka cyrkulacji i środka płatniczego. Jeżeli chociażby jedna z tych dwóch funkcji  nie została spełniona to ludność będzie gromadziła pieniądze w innych rzeczach  np.  złoto, giełda, dzieła sztuki, inwestycje w alkohole.  Bardzo dobrze tę funkcję spełnia  pieniądz kruszcowy. Pieniądz papierowy będzie dobrze spełniał tę funkcję w krótkim i  średnim okresie czasu.  5.  Funkcja pieniądza światowego  Mamy wybrane pieniądze, które spełniają tę funkcję.  Współczesne funkcje pieniądza:  1.  Wyrażenie wartości wszystkich innych dóbr ekonomicznych  1      Funkcja ta polega na określaniu ich cen, w sposób jednoimienny czyli  absolutny w  ustalonych przez państwo jednostkach pieniężnych. Współczesny pieniądz jest   ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz