Dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji - strona 3

Wytrzymałość doraźna na ściskanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

Wytrzymałość doraźna na ściskanie Wytrzymałość drewna przy ściskaniu wzdłuż włókien różni się od wytrzymałości w poprzek włókien. Wytrzymałość na ściskanie drewna sosnowego wzdłuż włókien wynosi średnio 40 w 50 MPa przy wilgotności 15%. Stanowi ona 40 4- 50% wytrzy­małości na rozciąganie podłużne (...

Wzmacnianie metodą iniekcji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

Wzmacnianie metodą iniekcji Naprawy zarysowań elementów konstrukcyjnych metodą iniekcji żywicami epok­sydowymi prowadzone są z powodzeniem w konstrukcjach żelbetowych i muro­wych. W łatach dziewięćdziesiątych w Niemczech i prawie równocześnie w Polsce wykonano próby scalania konstrukcji drewnianych...

Wzmacnianie za pomocą elementów kompozytowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

Wzmacnianie za pomocą elementów kompozytowych Uwagi ogólne Jeszcze w latach 80. XX wieku podstawowym sposobem wzmacniania konstrukcji drewnianych było „dokładanie, dodawanie" stalowych płyt łączonych z elementa­mi drewnianymi najczęściej za pomocą śrub. W miarę rozwoju prac nad kompozy­tami p...

Wzmocnienia konstrukcyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1162

Wzmocnienia konstrukcyjne Wzmocnienie niezależne polegające na wprowadzeniu układu elementów nośnych niezależnego od pierwotnej konstrukcji ma za zadanie: • przejęcie obciążeń użytkowych, • usztywnienie poziome obiektu. Wzmocnienie przez zastosowanie podwieszenia do układu konstrukcji polega na...

Złącza na gwoździe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1414

Złącza na gwoździe. Ze względu na swe zalety gwoździe (rys. 3.46a oraz rys. 3.48) są od dawna stosowane jako łączniki do drewna. Dzięki niewielkim średnicom nie osłabiają łączonych elementów. W mniejszym też stopniu, w porównaniu z innymi łącznikami, przyczyniają się do wystąpienia pęknięć elementó...

Złącza na klocki

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

Złącza na klocki Złącza na klocki są od dawna stosowane przy wykonywaniu konstrukcji drew­nianych. Klocki mogą mieć kształt prostopadłościanu (rys. 3.45a 4- d) lub walca (rys. 3.45e). Powinny szczelnie przylegać do wyrobionych dla nich gniazd. Ze wzglę­du na możliwość rozluźnienia połączenia w wyni...

Złącza na pierścienie gładkie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

Złącza na pierścienie gładkie. Do łączników o dużej nośności zalicza się mię­dzy innymi wkładki w postaci pierścieni zamkniętych lub rozciętych [25], [31], [32]. Przedstawiony na rys. 3.54. pierścień zamknięty w przekroju ma kształt soczewki i jest wykonany ze

Złącza na pierścienie zębate

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2282

Złącza na pierścienie zębate. Pierścienie zębate (rys. 3,46e i rys. 3.57, rys. 3.58) [25], [31], [32] są łącznikami wykonanymi najczęściej z blachy stalowej, której kra­wędzie odpowiednio rozcięto, a następnie zagięto przemiennie (pierścienie dwu­stronne) lub jednostronnie (pierścienie jednostronne...

Złącza na sworznie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

Złącza na sworznie. Mogą być użyte do łączenia elementów pomostu, wzmac­niania stref podporowych belek itp. Osadza sie je na klej w przygotowanych uprzed­nio otworach [25], [31], [32], [113], [146], [163]. Tolerancje średnicy powinny zawierać się w granicach —()/+(), l. Wykonywane wstępnie otwory ...

Zabezpieczenie przed działaniem środowiska a praca pomostów sprężonych...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Zabezpieczenie przed działaniem środowiska a praca pomostów sprężonych W rozdziale 12.2.2 przedstawiono szczegółowo zagadnienie zabezpieczenia ele­mentów drewnianych przed niekorzystnym działaniem środowiska. W tym rozdziale zostanie omówiona specyfika zabezpieczenia pomostów sprężonych. W przypad...