Dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji - strona 4

Zabezpieczenie przed korozją elementów stalowych w mostach drewnianych...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Zabezpieczenie przed korozją elementów stalowych w mostach drewnianych Zabezpieczenie elementów stalowych przed korozją nie odbiega od metod stoso­wanych w budowie konstrukcji stalowych. W przypadku mostów drewnianych na­leży zabezpieczać elementy w węzłach tzn. zarówno blachy węzłowe jak i łącznik...

Zasady przeprowadzania przeglądów dźwigarów mostów drewnianych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

Zasady przeprowadzania przeglądów dźwigarów mostów drewnianych Podstawową czynnością jest kontrola prostoliniowości dźwigarów. Należy zwrócić . uwagę na wszystkie nachylenia które mogą wskazywać na uszkodzenia połączeń, a w kratownicach z pionowymi prętami na niewłaściwe napięcia tych prętów. Częs...

Zasady przeprowadzania przeglądów nawierzchni drewnianych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

Zasady przeprowadzania przeglądów nawierzchni drewnianych Nawierzchnia drewniana mostu wymaga troskliwego oczyszczania z błota i śniegu oraz niezawodnie działającego odwodnienia. Dlatego należy stale kontrolować działanie wpustów odprowadzających wodę z nawierzchni. Przy wymianie całej nawierzchni...

Zasady przeprowadzania przeglądów podpór drewnianych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

Zasady przeprowadzania przeglądów podpór drewnianych Wiosenne wody połączone z pochodem lodów mogą rozmyć dno koło jarzma i izbi­cy. Oględziny przeprov z nadejściem wiosny mają przeto na celu stwierdze­nie ewentualnych podmyć i zapełnienie ich narzutem kamiennym. Pale drewniane należy sprawdzić ze...

Zniszczenia drewna przez grzyby, pleśnie i owady

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2212

Zniszczenia drewna przez grzyby, pleśnie i owady Gnicie najczęściej występują w miejscach, gdzie stykają się powierzchnie elemen­tów drewnianych, we wrębach, przez które wilgoć może przenikać w głąb kon­strukcji oraz wokół gwoździ, klamer i otworów,...

Głębokość i prędkość zwęglania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1540

Głębokość i prędkość zwęglania W części dotyczącej projektowania konstrukcji drewnianych w warunkach pożaru w EN 1995-1-2 [217] a także w [51], przedstawiono tylko bierne metody ochrony przeciwpożarowej, których zadaniem w warunkac...

Pomiary grubości słoi rocznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Pomiary grubości słoi rocznych - przeprowadzane są na pierścieniowych wycin­kach pni, przy pomocy specjalnej aparatury, składającej się z urządzenia pomiaro­wego i mikroskopu. Do wykrywania uszkodzeń drewna służy także fraktometr i młotek elek...

Łuki wiotkie z opartymi na nich sztywnymi belkami - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Łuki wiotkie z opartymi na nich sztywnymi belkami Łuki wiotkie mogą pracować tylko w połączeniu z belkami usztywniającymi. Prze­noszą wówczas tylko siły ściskające (zwykle od ciężaru własnego konstrukcji), mo­menty zginające (głównie od obciążenia ruchomego) i siły poprzeczne. Rozpór łuku najczęści...

Błędy rysunkowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Błędy rysunkowe Do błędów rysunkowych zalicza się: a) brak oznaczeń na rysunkach roboczych, dotyczących np. rodzaju i klasy drew­na oraz stopnia wilgotności materiału; b) brak schematu dźwigara z dokładnym zwymiarowaniem miejsc styków, poda­niem odwrotnej strzałki ugięcia, długości poszczególnych...