Dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji - strona 5

Błędy wykonawstwa i montażu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Błędy wykonawstwa i montażu Do podstawowych błędów wykonawstwa zalicza się: a) sortowanie drewna nieodpowiedniej jakości, niezgodnej z normami; w wielu przypadkach stanowi to jedną z głównych przyczyn katastrof budowlanych; b) użyci...

Badania ścianek otworów po wybraniu próbek - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Badania ścianek otworów po wybraniu próbek Zarówno w otworach jak i w pustych przestrzeniach można zastosować endoskop. Zasada endoskopii przyjęta z medycyny jest stosowana również dla zakrytych drew­nianych elementów budowlanych. Poprzez elementy zakrywające wierci się otwory o średnicy od 10 do 1...

Badania laboratoryjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Badania laboratoryjne Wyniki badań połączeń (rys. 11.10) poddanych działaniu sił rozciągających można podsumować w sposób następujący: • połączenie między żywicą epoksydową

Badania wilgotności drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078

Badania wilgotności drewna Badania wilgotności drewna dokonuje się zwykle metodą: • wyznaczenia suchej masy drewna, • elektrycznego pomiaru wilgotności, • elektrycznego pomiaru pojemności. Przy wyznaczaniu wilgotności poprzez określenie suc...

Badania z wykorzystaniem cienkich rdzeni wierconych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Badania z wykorzystaniem cienkich rdzeni wierconych Najczęściej stosowaną metodą jest pobieranie rdzeni wierconych. Operację tę wykonuje się przy pomocy świdrów o specjalnych końcówkach pokazanych na rys. 10.1. Dla większości przypadków wystarcza ś...

Bariery ochronne - wykład - Konstrukcje wsporcze

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2709

Bariery ochronne Bariery ochronne są stosowane we wszystkich rodzajach mostów drewnianych. Tym niemniej ich zastosowanie jest ograniczone do obiektów o stosunkowo dużej in­tensywności ruchu. W zależności od rodzaju pomostu dobierane są bariery ochron­ne. I tak na mostach z pomostem tradycyjnym czy ...

Belki klejone z cienkimi pasami - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Belki klejone z cienkimi pasami Konstrukcje tego typu analizuje się przy założeniu liniowej zmienności odkształ­ceń na wysokości belki. Tym niemniej, przy weryfikacji wytrzymałościowej klejo­nych belek z cienkimi pasami należy także uwzględniać nierównomierny rozkład naprężeń w pasach spowodowany z...

Budowa mostów drewnianych etapy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

Budowa mostów drewnianych etapy Połączenia klejone Jeśli wytrzymałość spojenia jest wymagana dla sprawdzenia stanu granicznego no­śności, to wykonanie połączeń klejowych powinno być przedmiotem kontroli jako­ści w celu zapewnienia odpowiedniej niezawodności i jakości w zgodzie z wymaga­niami (apro...

Budowa mostów drewnianych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Budowa mostów drewnianych Uwagi wstępne Podstawową zasadą obowiązującą w budowie mostów drewnianych jest wykony­wanie prefabrykatów w wytwórni - zarówno elementów z drewna jak i ze stali. Umożliwia to bardziej dokładne wykonywanie konstrukcji...

Budowa mostów o konstrukcji z drewna klejonego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Budowa mostów o konstrukcji z drewna klejonego Technologia budowy mostów z drewna klejonego obejmuje takie zagadnienia [3], [202], jak: • produkcja wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych, • transport elementów lub całych przęseł na miejsce przeznaczenia, • wykonawstwo podpór, • montaż prz...