Dr inż. Jerzy Olędzki

Public relations - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 2345

PUBLIC RELATIONS to nie jest każde działanie komunikacyjne. PR jest w krajach demokratycznych. W innych jest to propaganda. PR to konfrontacja różnych opinii, jest to przykład demokratyzacji. Pijarowcy - występowanie, działanie na rzec z danej organizacji. Propaganda - selekcjonowanie informacj...

Public relations - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2261

TRZY OBSZARY STYMULACJI POWSTANIA PR: Złożoność rynku produkcji i konsumpcji Wzrost świadomości społecznej Wysoki poziom demokracji społeczeństw zamożnych WSPÓŁCZESNY ROZWÓJ PUBLIC RELATIONS: PR angażuje się w lobbing Organizowanie się ruchów społecznych (konsumenckich) i ekologicznych PR-owcy...

Public relations - wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2114

Public relations to kreowanie pozytywnego wizerunku osoby, instytucji, firmy lub wydarzenia. Jest to działanie długofalowe, a jego rezultaty są trudno mierzalne. Podstawą dobrego PR jest komunikacja między podmiotem a przedmiotem działań PR. Często odbywa się przy wykorzystaniu środków masoweg...

Public relations - wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1701

KOMUNIKACJA KLUCZEM DO WSZYSTKIEGO By zaistnieć w świadomości odbiorcy, organizacje muszą się z nim komunikować , a efektem tej komunikacji jest wytworzenie określonego wizerunku organizacji . WIZERUNEK ( image) To wyobrażenie, jakie jedna lub wiele publiczności ma o sobie, przedsiębiorstwie lub...

Public relations - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1533

MEDIA RELATIONS Dziedzina działań PR, w której odbiorcami przekazu informacyjnego są przedstawiciele mediów. Budowanie dobrych i obustronnych korzystnych relacji firmy z mediami. Dokładnie zaplanowany i długotrwały proces oparty na wzajemnym zaufaniu i współpracy. RÓŻNICE MIĘDZY PR A DZIENNIKA...

Kształtowanie wizerunku instytucji- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Kształtowanie wizerunku instytucji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1309

Kształtowanie wizerunku instytucji Wizerunek i tożsamośd. Komunikacja kluczem do wszystkiego. By zaistnied w świadomości odbiorcy organizacje muszą się z nim komunikowad, a jej efektem jest wytworzeniem określonego wizerunku organizacji. Wizerunek – wyobrażenie, jakie jedna lub wiele publiczno...

Public relations - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2821

Public relations. Praca zaliczeniowa do 2.01.2012, ok. 12 stron w oparciu o źródła na temat: 'Dobre i złe praktyki public relations ' - dla tych co chodzą na wykład. Książki: 1. Black, Davis, 'Public relations'; 2. Jabłoński, 'Kreowanie informacji, mediarelations'; 3. Wojcik, 'Public relation...

Public relations - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 280
Wyświetleń: 994

Kto i po co robi kampanie PR? Najczęściej organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, instytucje publiczne etc.) aby Wypromować organizację czy określone zachowanie, Zmienić zachowanie nawyki, odbiorcy Jak ocenić czy kampania jest społecznie użyteczna? Zbadać zmianę postawy przed i p...

Public relations i marketing społeczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2457

- Co obejmuje „cena” w marketingu społecznym Udzielone poparcie. - Co to jest analiza SWOT Efektywna metoda identyfikacji słabych i silnych stron organizacji oraz badanie szans i zagrożeń,  jakie stoją przed organizacją. - Co to jest „efekt Ottingera” Dysonans pomiędzy wizerunkiem kandydata, a sa...

Public relations - dziennikarstwo i reklama

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1400

Wykład 1 3.10.11 Public relations: dziennikarstwo? reklama? - potrzeba przekonania odbiorcy, - posługiwanie sie prawda, - nie ukrywanie niczego, Propaganda - celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zacho...