Dr inż. Jerzy Olędzki

Public relations - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 2520

PUBLIC RELATIONS to nie jest każde działanie komunikacyjne. PR jest w krajach demokratycznych. W innych jest to propaganda. PR to konfrontacja różnych opinii, jest to przykład demokratyzacji. Pijarowcy - występowanie, działanie na rzec z danej organizacji. Propaganda - selekcjonowanie informacj...

Public relations - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2422

TRZY OBSZARY STYMULACJI POWSTANIA PR: Złożoność rynku produkcji i konsumpcji Wzrost świadomości społecznej Wysoki poziom demokracji społeczeństw zamożnych WSPÓŁCZESNY ROZWÓJ PUBLIC RELATIONS: PR angażuje się w lobbing Organizowanie się ruchów społecznych (konsumenckich) i ekologicznych PR-owcy...

Public relations - wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2303

Public relations to kreowanie pozytywnego wizerunku osoby, instytucji, firmy lub wydarzenia. Jest to działanie długofalowe, a jego rezultaty są trudno mierzalne. Podstawą dobrego PR jest komunikacja między podmiotem a przedmiotem działań PR. Często odbywa się przy wykorzystaniu środków masoweg...

Public relations - wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1764

KOMUNIKACJA KLUCZEM DO WSZYSTKIEGO By zaistnieć w świadomości odbiorcy, organizacje muszą się z nim komunikować , a efektem tej komunikacji jest wytworzenie określonego wizerunku organizacji . WIZERUNEK ( image) To wyobrażenie, jakie jedna lub wiele publiczności ma o sobie, przedsiębiorstwie lub...

Public relations - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1596

MEDIA RELATIONS Dziedzina działań PR, w której odbiorcami przekazu informacyjnego są przedstawiciele mediów. Budowanie dobrych i obustronnych korzystnych relacji firmy z mediami. Dokładnie zaplanowany i długotrwały proces oparty na wzajemnym zaufaniu i współpracy. RÓŻNICE MIĘDZY PR A DZIENNIKA...

Kształtowanie wizerunku instytucji- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Kształtowanie wizerunku instytucji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1323

Kształtowanie wizerunku instytucji Wizerunek i tożsamośd. Komunikacja kluczem do wszystkiego. By zaistnied w świadomości odbiorcy organizacje muszą się z nim komunikowad, a jej efektem jest wytworzeniem określonego wizerunku organizacji. Wizerunek – wyobrażenie, jakie jedna lub wiele publiczno...

Public relations - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2884

Public relations. Praca zaliczeniowa do 2.01.2012, ok. 12 stron w oparciu o źródła na temat: 'Dobre i złe praktyki public relations ' - dla tych co chodzą na wykład. Książki: 1. Black, Davis, 'Public relations'; 2. Jabłoński, 'Kreowanie informacji, mediarelations'; 3. Wojcik, 'Public relation...

Public relations - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1001

Kto i po co robi kampanie PR? Najczęściej organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, instytucje publiczne etc.) aby Wypromować organizację czy określone zachowanie, Zmienić zachowanie nawyki, odbiorcy Jak ocenić czy kampania jest społecznie użyteczna? Zbadać zmianę postawy przed i p...

Public relations i marketing społeczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2520

- Co obejmuje „cena” w marketingu społecznym Udzielone poparcie. - Co to jest analiza SWOT Efektywna metoda identyfikacji słabych i silnych stron organizacji oraz badanie szans i zagrożeń,  jakie stoją przed organizacją. - Co to jest „efekt Ottingera” Dysonans pomiędzy wizerunkiem kandydata, a sa...

Public relations - dziennikarstwo i reklama

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1470

Wykład 1 3.10.11 Public relations: dziennikarstwo? reklama? - potrzeba przekonania odbiorcy, - posługiwanie sie prawda, - nie ukrywanie niczego, Propaganda - celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zacho...