Public relations - wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Public relations - wykład 5 - strona 1 Public relations - wykład 5 - strona 2 Public relations - wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:


MEDIA RELATIONS Dziedzina działań PR, w której odbiorcami przekazu informacyjnego są przedstawiciele mediów.
Budowanie dobrych i obustronnych korzystnych relacji firmy z mediami.
Dokładnie zaplanowany i długotrwały proces oparty na wzajemnym zaufaniu i współpracy.
RÓŻNICE MIĘDZY PR A DZIENNIKARSTWEM Warunki obiektywizmu i rzetelności w dziennikarstwie: podawanie różnych źródeł informacji
oddzielanie informacji od komentarza
unikanie określeń i zwrotów zabarwionych emocjonalnie
przedstawianie różnych, kontrowersyjnych punktów widzenia na ten sam temat
konfrontowanie ze sobą różnych źródeł informacji i punktów widzenia
zachowanie szczególnej staranności w zbieraniu i przedstawianiu faktów
przytaczanie dosłownych wypowiedzi, posługiwanie się starannym cytowaniem wypowiedzi, troska o autoryzacje wypowiedzi.
1. Pole działania: PR wymaga strategicznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów, zdolności zarządzania.
Cecha wspólna - umiejętność pisania i dobre relacje z mediami.
2. Cele: PR stara się zamienić nastawienie i zachowanie odbiorców i najbliższego otoczenia.
Cecha wspólna - aktywność komunikacyjna, informowanie.
3. Odbiorcy: PR segmentuje odbiorców (nie jest nastawiony na masowego odbiorcę). Rozpoznaje poszczególne grupy odbiorców tak, by najlepiej trafić do nich z komunikatem.
4. Kanały: PR korzysta z nieograniczonych środków przekazu (ATL + BTL).
Cech wspólne - korzystanie z masowych środków przekazu.
Najczęściej wykorzystywane w praktyce narzędzie PR polegające na współpracy z dziennikarzami i środkami masowego przekazu (inaczej = działalność prasowa firmy. Wskaźnik 30/70 w USA i 70/30 w Polsce).
MEDIA RELATIONS (POZYTYWY): media pełnią rolę filtrów, przez które informacja dociera do publiczności.
zasięg działań jest większy od reklamy i tańszy. Jest przekazem o większej wiarygodności. wpływa pozytywnie na strategiczną działalność organizacji (personel).
pomaga kształtować wizerunek na zewnątrz.
zmniejsza ryzyko przecieków informacyjnych ze strony nielojalnych członków personelu organizacji.
przyczynia się do odporności organizacji na sytuacje kryzysowe.
MEDIA RELATIONS (NEGATYWY): brak kontroli nad ostateczną wersją informacji, która dotrze do masowego odbiorcy.
brak wpływu na czas publikacji.
przekazane informacje są zwykle sprawdzane na rynku.
MR nie powinny być jedynym narzędzie PR.
Zrozumienie: "To co:
powiedziane nie musi być wysłuchane,
usłyszane nie musi być zrozumiane,


(…)

… wizerunku formy w otoczeniu (badania ankietowe, dyskusje grupowe lub panelowe podczas imprez formowych, targów. Analiza kuponów wypełnianych przez zaproszone osoby).
Metody badań oceniających:
Pomiar zasięgu przekazu (ilość zamieszczonych wzmianek w mediach z uwzględnieniem zasięgu określonych mediów);
Pomiar wartości reklamowej (pieniężnej) ekspozycji przekazu przy traktowaniu tekstu jako reklamowy (powierzchnia artykułów prasowych x stawka za reklamę w danym tytule x 3 = efekt finansowy);
Pomiar kosztu dotarcia do 1 odbiorcy (koszty zastosowania środka dzieli się przez liczbę odbiorców);
Pomiar wielkości audytorium poprzez wyrażenie liczby osób, które uczestniczyły w imprezach PR;
Pomiar odbioru poprzez kwestionariusze i pomiary świadomości. zrozumienia, zapamiętania przekazu;
Pomiar zmiany postaw…
… się pytaniem związanym z rekomendowanym działaniem, zachęca do doskusji
Książka faktów, arkusz informacyjne (Fack sheet)
Zwięzły opis organizacji, linii produkcyjnej, produktu wiodącego, nazwisko czołowych kierownicków, siedziby, elementów rozwoju historycznego.
Opracowanie pytanie-odpowiedzi (Question-answer, Q&A)
Firmowe opracowanie o treści interesującej opinię publiczną i media
Przedmiotem są liczne…
… ofertową.
Przekazywanie dziennikarzom informacji - w komunikacji bezpośredniej:
Konferencje prasowe
Wystąpienia publiczne
Inne formy pielęgnowania kontaktów (off the record, odwiedziny w redakcji, eventy)
Testy produktów
Media trip
Konferencje prasowe:
Klasyczne konferencje prasowe
Spotkania prasowe
Konferencje reporterskie
Briefingi
Przyjęcia prasowe (np.: śniadanie prasowe)
Schemat organizowania…
…, organizacjom lub instytucjom
Opracowanie tematyczne (Background information, Background)
kilkustronicowe zestawienie wyczerpujących informacji na dany temat o pewnym ciężarze gatunkowym.
zawiera informacje na temat zakresu działalności, historii, osiągnięć firmy.
przygotowany w formie opisowej jako tekst gotowy do druku.
Opracowania specjalistyczne (Feature release, technical release)
Skoncentrowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz