Dr inż. Jerzy Olędzki - strona 2

Reklama i public relations

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1561

Spada efektywność reklamy. Organizują się ruchy społeczne ( konsumenckie i ekologiczne ). PR zaczyna angażować się w lobbing. PR-owcy z informatorów ewoluują na moderatorów. Rozwój komputeryzacji i Internet umożliwia pojawienie się nowych...

Public relations - geneza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2786

Public Relations to kreowanie pozytywnego wizerunku osoby, instytucji, firmy lub wydarzenia. - jest to działanie długotrwałe, a jego rezultaty są trudno namacalne. - podstawą dobrego PR jest komunikacja między podmiotem a przedmiotem działania PR - odbywa się przy wykorzystaniu środków masoweg...

Wizerunek i tożsamość - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1071

Wizerunek i tożsamość. By zaistnieć w świadomości odbiorcy organizacje muszą się z nim komunikować a efektem jest WIZERUNEK ( image ) - to wyobrażenie, jakie jedna lub wiele publiczności ma w sobie, przedsiębiorstwie lub instytucji. Może być prawdziwy i fałszywy. Wizerunek firmy jest obrazem wś...

Media a public realtions

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1001

Rola działań, w której odbiorcami przekazu informacji są przedstawiciele mediów: - budowanie dobrych i obustronnych korzystnych relacji z mediami - działanie to planowany i długotrwały proces opary na wzajemny zaufaniu i współpracy Różnice między dziennikarzem a PR-owcem: - dążenie do obiekty...

Public relations - opracowanie - Techniki dotarcia do otoczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1967

AGENDA: Kierunek działań PR i publiczności PR. Metody, techniki, narzędzia. Techniki dotarcia do otoczenia. Narzędzia. PR wewnętrzne. Granice kreatywności. Adnotacje: 1.Kierunki działań PR i publiczność PR: a. nadanie, ochrona, i poprawa sytuacji, b. działanie informacyjne, c. komunikowa...

Public relations i marketing

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1029

Agenda: Czym jest społeczna kampania PR? Promotion mix PR? Marketing społeczny PR? Cztery P w kampaniach społecznych? Trzy strategie w planowaniu kampanii społecznych? PR w PR kampaniach społecznych? Kampania społeczna - NIGDY nie jest akcją jednorazową, gdyż jeśli chcemy dokonywać trwałyc...

Marketingowe kampanie społeczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

Marketingowe kampanie wyborcze - marketing polityczny może być rozumiany jako zespół teorii metod, technik i praktyk społecznych mających na celu przekonanie obywateli, by udzielali poparcia polityką. PODEJŚCIE MARKETINGOWE Marketing polityczny = sprzedaż + promocja + reklama Dojrzałe kampanie...

Kryzys - definicja, etapy, objawy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2079

Kryzys - trudna, specyficzna, złożona sytuacja, która niesie zagrożenie dla całościowego funkcjonowania organizacji dla jej wartości, celów i polityki działania, reputacji i wizerunku. Kryzys - to nieprzewidywalne wydarzenia, które ma potencjalne negatywne konsekwencje dla organizacji - takie zda...