Dr hab. Bogusz Mikuła

Zarządzanie wiedzą zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 2457

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Bell - teoria społeczeństwa postindustrialnego (cztery stopnie rozwoju od momentu pojawienia się ludzkości na ziemi (2-4 mln lat temu): - preagrarny z dominacją zbieractwa i myślistwa, - agrarny z gospodarką rolną i obróbką metali, - industrialny (od pocz. XIX w.) z produkcj...

Zarządzanie wiedzą - Klasyfikacja informacji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1722

KLASYFIKACJA METOD ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB PROWADZENIA BADAŃ KRYTERIA PODEJŚCIE DO PROBLEMU, POWIĄZANIE ZE STRUKTURĄ ORGANIZACYJNĄ, KIERUNEK POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO, STOPIEŃ SCHEMATYZACJI, CHARAKTER PRZETWARZANYCH DANYCH, RODZAJ MYŚLOWEGO PODEJŚCIA I WYKORZYSTYWANIE METOD HEURYSTYCZNYCH TYPY A. ILO...

CRM a zarządzanie wiedzą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1372

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI A ZARZĄDZANIE WIEDZĄ CRM (Customer relationship management) - koncepcja, dziedzina zarządzania zajmująca się metodami utrzymania najbardziej rentownych klientów przy jednoczesnym zmniej...

Modele generowania wiedzy przez organizacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1225

GENEROWANIE WIEDZY PRZEZ ORGANIZACJĘ MODELE GENEROWANIA WIEDZY W ORGANIZACJI JAPOŃSKI MODEL KONWERSJI I ZARZĄDZANIA WIEDZĄ (I. NONAKA) - wiedza traktowana jest jako „potwierdzone przekonanie” „zakotwiczone” w wierzeniach ludzi. Trzy elementy niezbędne dla uzyskania nowej wiedzy: proces SECI - kre...

Istota i elementy składowe kapitału intelektualnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1617

ISTOTA I ELEMENTY SKŁADOW E KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO ORGANIZACJI KAPITAŁ INTELEKTUALNY (Skandia) - oznacza posiadaną wiedzę, doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki z klientami i umiejętności zawodowe, które dają przewagę konkurencyjną. KAPITAŁ INTELEKTUALNY (T.A. Stewart) - stanowi wi...

Organizacja ucząca się

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1477

Organizacja ucząca się: posiada zdolność do uczenia się ciągle rozszerza swoje możliwości kreowania własnej przyszłości forma organizacji umożliwiająca uczenie się jej członków w taki sposób, że w efekcie tworzą oni wartościowe wyniki, w postaci innowacji, sprawności, lepszej pozycji w otoczeni...

Organizacje oparte na wiedzy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1848

Na przedostatnim wykładzie test + trochę otwartych, 30 min, te same pytania jak wcześniej - wziąć je od śnieżynki, nie ma 3-ciego terminu. Mikuła - organizacje oparte na wiedzy. Orientacja Typ otoczenia Dominująca koncepcja zarządzania Okres dominacji (lata w przybliżeniu) Główny problem G...

Zarządzanie wiedzą test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 3262

Przykładowe pytania testowe z przedmiotu "Zarządzanie wiedzą" 1. Przyjęcie orientacji proaktywnej przy realizacji procesów organizacyjnego uczenia się oznacza: a) traktowanie zdarzeń nietypowych jako zagrożenie, b) liczne zn...

Podstawowe zagadnienia - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1596

WYKŁAD 1 - 24.02.2010r.  Wiedza jako podstawowy zasób:  -   orientacja: oparta na wiedzy  - otoczenie: sieciowe, turbulentne  - dominująca koncepcja zarządzania: zarządzanie wiedzą i zasobami opartymi na wiedzy  - główny problem: jak ...

Zarządzanie wiedzą kierunki rozwoju

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1078

WYKŁAD 4 -  Kierunki rozwoju:  Racjonalizm  – wiedza nie ma żadnego źródła, doświadczenia; wiedza tworzona jest w umyśle człowieka w  sposób dedukcyjny; wiedza jest   Empiryzm  – nie ma żadnej wiedzy a priori;   W ramach zarządzania wiedz...