Dr hab. Agnieszka Baruk - strona 2

Wykład - promocja i jej elementy, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

PROMOCJA Elementami mieszanki promotion-mix są: reklama (jest to odpłatna, masowa forma promowania produktów, marek lub przedsiębiorstw skierowana do anonimowych odbiorców, często mająca agresywny charakter); propaganda marketingowa (polega na nieodpłatnym kształtowaniu pozytywnego wizerunku prze...

Wykład - rękojmie, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

RĘKOJMIE udziela handlowiec obejmuje wszystkie produkty okresy ustalone są ustawowo podlega jej cały produkt wszystkie okresy produkcji objęte są tym samym czasem Niezgodność produktu z warunkami umowy - rękojmia; Rękojmia - 2 lata, ale są wyjątki np.

Wykład - strategie cenowe, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

STRATEGIE CENOWE Strategie cenowe zależą m.in. od następujących czynników: fazy cyklu życia, w której znajduje się produkt; celów marketingowych ustalonych przez przedsiębiorstwo; intensywności stosowania innych instrumentów marketingowych; rodzaju produktu. Strategia taka powstaje jako wypadk...

Wykład - struktura asortymentu produtków, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1267

STRUKTURA ASORTYMENTOWA PRODUKTÓW Struktura asortymentowa ma trzy wymiary: szerokość struktury asortymentowej; głębokość struktury asortymentowej; długość struktury asortymentowej. Szerokość s.a. jest to jej wymiar poziomy i jest ona równa liczbie linii produktów w danej firmie. Linia produkcy...

Wykład - usługi przysprzedażowe i posprzedażowe, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959

USŁUGI PRZYSPRZEDAŻOWE I POSPRZEDAŻOWE Do usług przysprzedażowych zalicza się szereg różnorodnych czynności, wśród których najważniejszymi są: łatwość dotarcia do miejsca sprzedaży; zapewnienie miejsc do parkowania samochodów; wystrój wnętrza; dostępność produktu; łatwość jego odnalezienia w m...

Wykład - klasyfikacja produktu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

KLASYFIKACJA PRODUKTÓW Według kryterium trwałości: Produkty nietrwałe - są to produkty materialne, które ulegają zużyciu po maksymalnie kilku razach, ale więcej niż raz; Produkty trwałe - produkty służące nabywcy wielokrotnie; Produkty jednorazowego użytku - są to przede wszystkim produkty zaspo...

Wykład - poziom produktu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

POZIOMY PRODUKTU Każdy produkt niezależnie od jego charakteru i specyfiki posiada 5 tzw. poziomów. Chodzi tutaj o następujące poziomy: Istotę produktu, czyli rdzeń produktu, określany także jako podstawowy pożytek lub jądro produktu - jest to główna korzyść odróżniająca dany produkt od innego prod...

Wykład - cykl życia produków, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

CYKL ŻYCIA PRODUKTU: Zintegrowany cykl życia produktu składa się z 3 podcykli: 1. Obserwacji i badań związanych z produktem 2. Tworzenia, czyli powstawania i rozwoju produktu 3. Życia produktu na rynku Pierwszy i drugi z wymienionych podcykli są związane z ponoszeniem przez przedsiębiorstwo wys...

Wykład - hierarchia produktów, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Hierarchia produktów odzwierciedla zależność między poszczególnymi produktami tworzącymi strukturę asortymentową danego przedsiębiorstwa a potrzebami nabywców jakie mogą być zaspokojone dzięki tym produktom. Hierarchię produktów tworzą: * rodzina potrzeb, czyli grupa potrzeb, które mogą być zaspok...

I etap CPŻ - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

Strategie marketingowe stosowane w I etapie CPŻ CENA Wysoka Niska Szybkie zbieranie śmietanki Szybka penetracja Wolne zbieranie śmietanki Wolna penetracja Warunki wymagające stosowania strategii szybkiego skimmingu Strategię szybkiego zbierania śmietanki (inaczej szybkiego skimmingu lub szy...