Dr hab. Agnieszka Baruk - strona 3

II etap CPŻ - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

STRATEGIE MARKETINGOWE STOSOWANE W II etapie CŻP RYNEK Stary Nowy WOLNA WOLNA SZYBKA Dywersyfikacja Znaczenie kryteriów podziału strategii stosowanych w II etapie CŻP Strategie stosowane w II etapie cżp wyodrębnione są na podstawie dwóch kryteriów: -stopnia nowości produktu- przy czym nowy p...

III etap CPŻ - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

Strategie marketingowe stosowane w III etapie CŻP W III etapie cżp najczęściej stosowana jest jedna z trzech następujących strategii marketingowych: -modyfikacja rynku poprzez modyfikowanie wielkości sprzedaży, przy czym można to osiągnąć dzięki oddziaływaniu na liczbę użytkowników danego produktu...

Wykład - inne oznaczenia produktów, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

Inne oznaczenia produktu można podzielić na: -bezpieczeństwa - świadczą iż produkt jest bezpieczny dla zdrowia i życia użytkownika, np. unijne CE, polskie B -informacyjne- informują o właściwym sposobie użytkowania produktu -ostrzegawcze- ostrzegają przed zagrożeniem dla nabywcy w przypadku niewł...

Wykład - istota analizy portfelowej produktu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Istota analizy portfelowej produktu: * w marketingu można rozważać z 2 punktów: 1) względnego udziału w rynku - % udziału rynkowego danego produktu w stosunku do % udziału rynkowego produktu najgroźniejszego rywala danej firmy 2) dynamiki sprzedaży - zmian wielkości sprzedaży danego produktu * na...

Istota gwarancji i rękojmi - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Istota gwarancji i rękojmi: GWARANCJA- jest formą zabezpieczenia i poręczenia udzielanego nabywcy, zawierającego zakres odpowiedzialności za ewentualne wady zaistniałe po nabyciu produktu. Najczęściej przyjmuje ona postać dokumentu, czyli pisemnego zobowiązania. RĘKOJMIA- jest formą zabezpieczenia...

Wykład - istota struktury asortymentowej, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

Istota struktury asortymentowej Struktura a - zbiór wszystkich produktów oferowanych przez firmy na rynku. Tworzona na podstawie 2 kryteriów: * branżowości - czyli podobieństwo przetwarzanych surowców lub stosowanych technologii i metod wytwarzania * podobieństwa zaspokajanych potrzeb - dzięki ok...

IV etap CPŻ - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Strategie marketingowe stosowane w IV etapie CŻP Należy: -dokonać identyfikacji najsłabszych wersji danego produkt, które nie wykazują pomyślnych rokowań nawet, jeżeli przedsiębiorstwo podejmie działania z zakresu regulowania czasu trwania i przebiegu cyklu ich życia -dokonać wyboru strategiczneg...

Wykład - kategorie produktów w marketingu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 434

KATEGORIE PRODUKTÓW MARKETINGU: Produktami- w rozumieniu marketingu są zatem nie tylko dobra materialne ale wszystko co zaspokaja jakąś potrzebę nabywców. Może to być: -towar (mleko) -usługa -idea -człowiek -miejsce -kombinacja tych cech „4N” USŁUG Zbiór 4 podstawowych cech wyróżniających u...

Kryteria ilościowe i jakościowe - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

KRYTERIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE Dokonanie opisu poszczególnych etapów cżp jest możliwe dzięki wyborowi odpowiednich kryteriów, które można podzielić na dwie grupy: -kryteria ilościowe- pozywają w sposób wymierny i obiektywny scharakteryzować dany etap cyklu: sprzedaż w ujęciu ilościowym i wartości...

Wykład - marka, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

MARKA Marka produktów jest to nazwa, termin, znak, symbol, rysunek lub inne cechy wyróżniające wyroby danej firmy na rynku. Tworzące ją oznaczenia można zgrupować w czterech zbiorach: -oznaczenia językowe (wyrazy, wyrażenia) -oznaczenia ideograficzne (cyfry, liczby, litery nie tworzące konkretne...