Dr hab. Agnieszka Baruk

Wykład - miejsce ceny w marketingu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

CENA MIEJSCE CENY W MARKETINGU MIX Cena jest jednym z głównych elementów wpływających na decyzje zakupu przez nabywcę danego towaru lub usługi. Określa ona kwotę pieniędzy, za jaką sprzedający i kupujący są gotowi dokonać transakcji kupna-sprzedaży. Można powiedzieć, że stanowi dla niego ekonomicz...

Wykład - cykl życia produktu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

CYKL ŻYCIA PRODUKTU NA RYNKU: Integrowany cykl życia produktu - etapy I cykl obserwacji i badań związanych z produktem II cykl tworzenia, czyli powstawania i rozwoju produktu III cykl życia produktu na rynku Pierwszy i drugi etap związany jest wyłącznie z ponoszeniem przez przedsiębiorców wysok...

Wykład - definicja produktu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

DEFINICJA PRODUKTU Wg M.W. Pride'a i O.C.Ferrell'a produktem jest “każda rzecz zarówno korzystna, jak i niekorzystna, którą otrzymujemy w ramach wymiany, jest to zbiór materialnych i niemate-rialnych cech zawierających użyteczności i korzyści funkcjonalne, społeczne i psy-chologiczne”. Definicja Ph...

Wykład - dystrybucja, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

DYSTRYBUCJA Definicja: dystrybucja jest to zorientowana na osiąganie zysku działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia (produkcji) do miejsca ich zbycia. System dystrybucji składa się z dwóch podsystemów: kan...

Wykład - etapy ewolucji marketingu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1302

ETAPY EWOLUCJI MARKETINGU W procesie ewolucji marketingu można wyróżnić 3 podstawowe etapy: era produkcyjna - związana z rewolucją przemysłową drugiej połowy XIX w. w USA, a następnie w Europie Zachodniej; w Polsce podejście to dominowało przez cały okres funkcjonowania gospodarki centralnie plano...

Wykład - hierarchia produktu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2093

HIERARCHIA PRODUKTU Według Ph. Kotlera hierarchia produktu stanowi swego rodzaju pomost pomiędzy podstawowymi potrzebami a poszczególnymi jednostkami danego produktu. Wspomniany układ hierarchiczny tworzą: rodzina potrzeb, czyli istota potrzeby (np. dostarczanie białka, wapnia, fosforu); rodzina ...

Oznaczenia produktu - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

INNE OZNACZENIA (OZNAKOWANIA) PRODUKTU Oprócz marki, na produkcie lub jego opakowaniu umieszczane są także inne oznakowania, których zadaniem jest przekazywanie odbiorcom określonych informacji o wyrobie lub/i opakowaniu. Informacje te zakodowane są w postaci znaków: językowych; ikonicznych (np. ...

Koncepcja marketingu - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

KONCEPCJA MARKETINGU MIX Twórcą koncepcji marketingu był N. Borden, który w 1964 roku stworzył 12-elementową mieszankę instrumentów marketingowych. Została ona następnie zmodyfikowana w 1969 roku przez J.E. McCarthy'ego, który ograniczył liczbę instrumentów marketingowych do 4 i jest on autorem naj...

Wykład - definicja marki, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

MARKA Marka jest to element, który wyróżnia produkt spośród innych produktów dostępnych na rynku oraz pozwala na jego jednoznaczną identyfikację jako produktu tej konkretnej firmy. Marka produktu (definicja) jest to nazwa, termin, znak, symbol, rysunek lub inne cechy wyróżniające wyroby danej firm...

Wykład - opakowanie produktu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

OPAKOWANIE PRODUKTU Rodzaje opakowań: według kryterium zawartości: zbiorcze jednostkowe według kryterium funkcji, jakie spełnia: główne (np. butelka soku) wtórne (np. kartonik na tej butelce) wysyłkowe. Funkcje opakowania Wzrost znaczenia opakowania wynika przede wszystkim z rozszerzania z...