Dr Grzegorz Sobiecki - strona 7

Mikroekonomia - pojecie kapitału

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

Kapitał rzeczowy i ziemia  Kapitał rzeczowy (fizyczny) to zasób wytworzonych dóbr wykorzystywanych do produkcji innych dóbr i usług.  Kapitał rzeczowy jest rezultatem procesu produkcji i jego zasób jest rezultatem decyzji ekonomiczn...

Mikroekonomia - Klasyfikacja dóbr

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1701

Klasyfikacja dóbr (1) ze względu na elastyczność dochodową popytu  Normalne (zwykła) - mają dodatnią elastyczność dochodową popytu; popyt na nie (bezwzględnie/nominalnie) wzrasta wraz ze wzrostem dochodu  Niższego rzędu - mają ujemną elastyczność dochodową popytu; popyt na nie maleje przy wz...

Mikroekonomia - Koncepcje przedsiębiorstw

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

Koncepcja innowacji i przedsiębiorcy Schumpetera (1) Elementami budowy tej teorii są innowacje. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje maksymalizacja korzyści wprowadzania innowacji. Austriacki ekonomista

Mikroekonomia - Konkurencja monopolistyczna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1680

Konkurencja monopolistyczna - założenia  W „grupie produktowej” (grupie firm produkujących wyroby będące substytutami) konkuruje ze sobą pewna liczba firm, na tyle duża, że poszczególne firmy mogą ustalać politykę cenową sa...

Mikroekonomia - korzyści skali

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1519

Długi okres: efekty skali (korzyści skali) (economies of scale)  Korzyści skali występują, gdy  maleją długookresowe koszty przeciętne LAC wraz ze wzrostem produkcji  PRZYCZYNY  Niepodzielność procesu produkcji (konieczność ponoszenia przez przedsiębiorstwo określonego minimum nakładów ni...

Krzywa możliwości produkcyjnych - Efektywność Kaldora-Hicksa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1932

Efektywność Kaldora-Hicksa  Uogólnienie efektywności Pareto  Proces optymalizacji jest efektywny (tzn. prowadzi do wzrostu efektywności) w sensie Kaldora-Hicksa, gdy w wyniku jego zastosowania jeden podmiot zyskuje więcej, niż traci inny, a jednocześnie istnieje (przynajmniej teoretycznie) s...

Mikroekonomia - maksymalizacja zysku

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

Maksymalizacja zysku - warunek  Przedsiębiorstwo dąży do ustalenia takiej wielkości produkcji, by maksymalizować różnicę TR (utarg) - TC (koszty) =   Jeśli produkując daną ilość, zwiększy produkcję tylko wtedy, gdy zwiększy to zysk. Innymi słowy - gdy dodatkowa produkcja da mu dodatkowy zy...

Mikroekonomia - pojecie monopolu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

Monopol nie ma krzywej podaży Monopol nie ma krzywej podaży niezależnej od popytu. Zatem i na rynku, na którym występuje monopol nie ma krzywej podaży. Podaż oferowana przez monopolistę zależy od popytu. Przedsiębiorstwo zgłasza podaż na rynku, jeśli dla różnych poziomów cen określa jednozna...

Mikroekonomia - Oligopol 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309

Cechy ogólne  Jeden z uczestników rynku jest przywódcą cenowym: inicjuje zmianę ceny, a inni podążają za nim.  Zyskiem uczestników takiego układu jest redukcja niepewności i kosztów pozyskiwania informacji o rynku i strategii konkurentów (kosztów transakcyjnych) [1] Przywództwo cenowe fir...

Mikroekonomia - Oligopol 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1400

Oligopol - założenia Mała liczba firm Produkt względnie jednolity lub silnie zróżnicowany Decyzje firm są wzajemnie współzależne (firma uzależnia swoją decyzję od ceny i krzywej popytu, a także od spodziewanej reakcji konkurentów)* Na rynku ...