Mikroekonomia - korzyści skali

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - korzyści skali - strona 1 Mikroekonomia - korzyści skali - strona 2 Mikroekonomia - korzyści skali - strona 3

Fragment notatki:

Długi okres: efekty skali (korzyści skali)
(economies of scale)
 Korzyści skali występują, gdy
 maleją długookresowe koszty przeciętne LAC wraz ze wzrostem produkcji
 PRZYCZYNY
 Niepodzielność procesu produkcji (konieczność ponoszenia przez przedsiębiorstwo określonego
minimum nakładów niezbędnego do prowadzenia działalności i niezależnego od wolumenu produkcji
(koszty stałe) - im większa produkcja, koszty te rozkładają się na większą ilość jednostek
 Specjalizacja - zwiększenie efektywności pracy człowieka dzięki koncentracji na jednym albo znacznie
ograniczonej liczbie zadań
 Sens rozwoju technologicznego i stosowania lepszych maszyn wymaga większej produkcji
 Niekorzyści skali występują, gdy
 długookresowe koszty przeciętne LAC rosną wraz ze wzrostem produkcji
 PRZYCZYNY
 Czynnik menedżerski - trudności w zarządzaniu dużym przedsiębiorstwem (wiele poziomów
menedżerów, mniejsza efektywność kontaktu, przekazywania informacji, dokumentów, biurokracja)
 Czynniki geograficzne - pierwszy zakład zlokalizowany jest w najlepszym dostępnym miejscu (tania
siła robocza, dostęp do surowców, tanie czynniki produkcji, infrastruktura), kolejne zakłady siłą rzeczy
będą położone mniej korzystnie
UWAGA
Należy rozróżnić trzy wielkości:
 MALEJĄCE/rosnące (KRAŃCOWE) PRZYCHODY z czynnika
 odnoszą się do
krańcowego produktu względem jednego czynnika
 PRZYCHODY ZE SKALI (RETURNS TO SCALE)
 odnoszą się do
elastyczności funkcji produkcji względem wszystkich czynników
 KORZYŚCI/niekorzyści SKALI
 odnoszą się do
długookresowych kosztów jednostkowych
Wewnętrzne i zewnętrzne korzyści skali
 Korzyści wewnętrzne, zazwyczaj dotyczą korzyści jednego
przedsiębiorstwa.
 techniczne (wykorzystanie nowych technologii = lepszy podział pracy i
poprawę produktywności);
 handlowe (inwestowanie w marketing, reklamę);
 finansowe (dostęp do alternatywnych źródeł kapitału).
 Korzyści zewnętrzne, odnoszą się do korzyści w ramach gałęzi gospodarki.
 praca - specjalizacja rynku pracy w regionie powoduje obniżenie kosztów
pracy
 kooperacja - dzięki rozwojowi jednych przedsiębiorstw możliwe jest


(…)


stosowanej techniki produkcji.
 Dynamiczne (średniookresowe i długookresowe) - mają
miejsce, gdy występują bardziej radykalne zmiany technik
produkcji i obrotu handlowego. Powoduje to m.in. poprawę
technologii wytwarzania, zwiększenie zdolności produkcyjnej
urządzeń czy wzrost ich sprawności.
Izokwanty + izokoszta:
Efektywność ekonomiczna produkcji
Efektywne (optymalne) ekonomicznie kombinacje
czynników…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz