Mikroekonomia - Konkurencja monopolistyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - Konkurencja monopolistyczna - strona 1 Mikroekonomia - Konkurencja monopolistyczna - strona 2 Mikroekonomia - Konkurencja monopolistyczna - strona 3

Fragment notatki:

Konkurencja monopolistyczna - założenia
 W „grupie produktowej” (grupie firm produkujących wyroby będące
substytutami) konkuruje ze sobą pewna liczba firm, na tyle duża, że
poszczególne firmy mogą ustalać politykę cenową samodzielnie, bez
obawy, że ich polityka cenowa zmieni zachowania cenowe konkurentów
 Istnieje swoboda wejścia i wyjścia oraz przepływu kapitału
 Krzywe kosztów dla firm z grupy są identyczne
 Krzywe kosztów firm w grupie nie zmieniają się wraz ze zmianami
rozmiarów produkcji grupy (struktura kosztów firm jest jednakowa)
Uchylone są zatem założenia konkurencji doskonałej:
 Produkt jest homogeniczny
 Braku jest wpływu firmy na cenę
 Istnieją bariery wejścia na rynek i wyjścia z rynku
Cechy konkurencji monopolistycznej
Posiada cechy zarówno monopolu jak i konkurencji:
Monopolu
 Produkty wytwarzane przez firmy są niejednorodne, dzięki czemu
 Krzywa popytu na produkt każdej z firm jest malejąca
 W krótkim okresie firmy nie mogą opuszczać rynku i zachowują się jak monopoliści:
maksymalizują zysk, gdy MR=MC
 Istnieje dodatnia marża (cena optymalna większa niż koszt krańcowy), mimo że zyski firm są
równe zero
 Firmy produkują ilość dóbr, która jest mniejsza niż optymalna ilość wynikająca z korzyści skali
 Istnieje nieefektywność: zbędna strata społeczna monopolistycznej (ilość dóbr w punkcie
równowagi mniejsza niż w przypadku konkurencji doskonałej - najlepszym pod tym względem
rynku)
Konkurencji doskonałej
 Na rynku współzawodniczy wiele przedsiębiorstw
 Nie istnieją bariery wejścia ani bariery wyjścia
 Mimo, że firmy produkują zróżnicowane produkty, zakłada się, że struktura ich kosztów jest
jednakowa.
 W długim okresie firmy mogą opuszczać rynek lub na niego wchodzić (np. gdy są zyski), więc
 W długim okresie zysk przedsiębiorstw jest równy zero
Konkurencja monopolistyczna - podaż
Monopol konkurujący ma świadomość ograniczonej pojemności rynku, a zarazem faktu, że
uzyskuje odrębny (o niemałej autonomii) rynek - dzięki przywiązaniu klientów do jego
produktu, na którym krzywa popytu ma normalne, ujemne nachylenie. Jednocześnie
zakłada, że reakcja konsumentów na cenę będzie bardziej elastyczna niż w monopolu. W
rezultacie w modelu konkurencji monopolistycznej są dwie krzywe popytu (z punktu


(…)

… gdy nowa firma wchodzi na rynek mają miejsce dwa efekty
zewnętrzne.
 Zwiększa się gama produktów dostępnych na rynku, dzięki czemu konsumenci mają
większy wybór. Ten efekt zewnętrzny ma pozytywny wpływ na efektywność.
 Istniejące na rynku firmy tracą dotychczasowych klientów, co powoduje
negatywny efekt zewnętrzny.
 Ponieważ, gdy firmy podejmują decyzję o wejściu na rynek nie biorą one pod
uwagę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz